Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene DK 04.05.11

Meninger:

Sak PS 10/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken ble trukket i møtet 04.05.11, og vil komme opp i samkommunestyret fredag 10. juni. Dette da friluftsloven er delegert til samkommunestyret.

 

23.05.11 - PS 10/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken
For det første er det feil å kalle dette et gjerde.Det er en levegg som er nesten 2 meter høy og denne leveggen står på ei fylling som er nesten 1 meter høy.Lengden på leveggen er ca. 30 meter.Jeg misliker sterkt et slikt byggverk. I flg. reguleringsplanen er det LSF-område bakenfor denne leveggen.
Der leveggen nå står har det tidligere vært rådyrtråkk. Det er ingen skrent i tilknytning til leveggen.
Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten gikk inn for at fritidsboligen kunne plasseres mye lavere i terrenget og ble mindre skjemmende for omgivelsene. Når dette var begrunnelsen for at fritidsboligen ikke står på den opprinnelige regulerte tomta, da sier det seg selv at en ikke kan gå inn for en slik levegg. Er det noe som er skjemmende for omgivelsene så er det leveggen. Jeg bare spørr? Hva om vi andre hyttenaboene skulle sette opp slike levegger, da ville det bli et fint hyttefelt! Hvor i Nord-Trøndelag finner vi en annen fritidsbolig som har 60 meter levegg foran seg?

Arvid Sandøy

-----------------------------

04.05.11 - PS 10/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken
Denne saken skal egetlig også behandles etter plan og bygningsloven. Andre kommuner definerer dette "gjerdet/veggen" som ”tyngre” gjerde/skjermvegg/innhegning som krever tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 eller § 20-2 pga størrelsen og "tettheten". I dette tilfellet man man også søke dispensasjon fra reguleringsplanen.

Kjersti

---------------------------

03.05.11 - PS 10/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken
Det inngjerdede området sperrer ikke adkomsten til badestranda. Stien er godt synlig i terrenget, men folk møter er skilt merket ”privat veg” på turen. Ikke akkurat en invitasjon til å rusle videre?? På den annen side, gjerdet/veggen sperrer muligheten for barns lek i skogen bak gjerdet, videre langsmed, nedover bergknausene og helt ned til ulike svaberg med flere fiskeplasser. 

Det sees av Reguleringsplanen et friområde som omfatter området langs stien samt et område nede ved sjøen. Men dette rettferdiggjør vel ikke at ferdselen i andre deler av utmarksområdet blir hindret?

Jeg forstår heller ikke problemet med ferdselen til området bak gjerdet? Det går en skogs sti i skillet mellom dyrkajorda og utmarka, deler av stien har også vegstandard. Ferdselen til området bak gjerdet begrenses ikke av dyrkajorda.

Det bør være likhet for loven hva angår ”private” uterom i hvilket som helst hyttefelt. Folk er forskjellig med ulike behov. Hvis man velger å bygge sin hytte i et hytteområde med flere hytter, så må man nesten akseptere forholdene slik de er. Sånn er det bare!

Håper politikerne skjønner hvilke konsekvenser det vil gi hvis de tillater at man setter opp slike gjerder/stengsler som hindrer alminnelig ferdsel i utmark – riv gjerdet!

Frilutsmenneske

---------------------------

02.05.11 - PS 10/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken
Jeg har vært på besøk i Viken og reagert med sjokk over den 60 meter lange tette veggen i et ellers så åpent og fint område. Det er helt utrolig at noen kan ta seg slik til rette at det går på bekostning av andres friluftsinteresser. Like sjokkerende er det at Rådmannen og hans fagstab tydeligvis synes det er helt greit at enkelte personer tar seg slik til rette! Har man plutselig glemt at området har en reguleringsplan? Etter min kjennskap til saken er ikke dette første gangen kommunen lar visse personer få særbehandling. Er det kommunens ønske at eiere av fritidseiendommer selv skal bestemme hvor stort areal de synes å ha behov for?

La murene falle!

Svein

---------------------------

02.05.11 - PS 10/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken
Jeg synes egentlig det er veldig rart at denne saken ikke behandles i PUK. Saken gjelder et oppsatt tett gjerde oppført i utmark i et hytte område med en reguleringsplan (tilhørende barndomshjemmet til de andre hytteeierne og deres familier).

Noen viktige saksopplysninger mangler. Kommunen rotet det til den gangen en saksbehandler på byggesakskontoret i samarbeid med grunneier og nåværende eier av tomta justerte tomtegrensa uten å informere de berørte parter eller sjekke Reguleringplanen. Resultatet ble at en større del av utmarksarealet ble bebygd, slik at det i dag står oppført både hytte og uthus i det området som ikke var regulert til bygging. Noen måneder i forkant ble det faktisk søkt om å fradele en parsell i det aktuelle området. Den søknaden ble avvist i PUK komiteen. 

Det er alarmerende hvis kommunen i tillegg tillater en ytterligere "privatisering" av enda mer utmarksareal, ca 1.5 mål i tillegg til selve tomta, totalt ca 2,2 mål. Er det hensiktsmessig at kommunen tillater at hytteeiere bygger tette høye gjerder rundt hyttene sine, inngår private avtaler på tross av reguleringsplan, slik at allmenhetens mulighet for ferdsel og friluftsliv forringes betraktlig?  Er det slik at enkelte kan påberope seg en større rett enn andre til privatlivets fred?

Hvis man bruker det samme regnestykket fra Håvard Steinsholt ved Norges landbrukshøgskole for de andre hyttene i området Viken, så vil det resultere i at ingen kommer seg ned til hverken hyttene, stranda eller svabergene hvis 30 meter fra hytteveggene er det man kan påberope seg av rett til privatlivets fred. Hvis man åpner opp for slike tilstander blir det veldig vanskelig for folk flest å drive friluftsliv, gå turer i skog/mark, solbading, fisking fra berg etc.

Kjersti

 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 24.05.2011 07:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051