Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 25.09.19 - sak 24/19 - Innmelding av nye anlegg for idrett og friluftsliv som skal søke spillemidler 2019/2020

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2019/2650
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 25.09.19 24/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Følgende anlegg tas inn i anleggsplan og kan søke spillemidler 2019/2020:

 • Levanger kommune v/ Kommunalteknikk – sanitæranlegg Falstadstien/Falstadskogen
 • Levanger kommune v/ Kommunalteknikk – lekeplass Gottås
 • Levanger kommune v/ Bygg og eiendom – rehabilitering ballbinger  
 • Levanger jeger og fisk – leirduesti Torsbustaden
 • Vestgårdvegen/Alosavegen – lekeplass
 • Bakklandet vel – lekeplass Fossingtrøa
 • Ekne IL – rehabilitering av Sønningen dagsturhytte

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Anlegg det søkes spillemidler til må være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I Levanger er det Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018)

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det er et vilkår for å kunne søke spillemidler at anleggene er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.  

Levanger vedtok 17.12.14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018). Dette er en anleggsplan og et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet.

Det er også vedtatt Disposisjonsplan for Torsbustaden for videre utvikling der.

For å sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt, benyttes sjekkskjema for idrettsanlegg ved innmelding av nye anlegg ved årlig rullering. Dette skal i tillegg stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i handlingsprogrammet før spørsmålene på sjekkskjema er avklart. 

Ettersom det ikke var så mange innmeldinger innen fristen 1. april, ble fristen og behandling av saken utsatt til høsten.

Følgende anlegg er meldt inn med sjekkskjema for idrettsanlegg 2019/2020:

 • Levanger kommune v/ Kommunalteknikk – sanitæranlegg Falstadstien/Falstadskogen
 • Levanger kommune v/ Kommunalteknikk – lekeplass Gottås
 • Levanger kommune v/ Bygg og eiendom – rehabilitering ballbinger  
 • Levanger jeger og fisk – leirduesti Torsbustaden
 • Vestgårdvegen/Alosavegen – lekeplass
 • Bakklandet vel – lekeplass Fossingtrøa
 • Ekne IL – rehabilitering av Sønningen dagsturhytte
 • Ekne FAU – Zipline Ekne skole
 • Håmmårn fjellsportklubb – buldrerom Trønderhallen


Vurdering:

Det kun er eieren av anlegget som kan søke tilskudd fra spillemidlene. Rådmannen anser derfor innmeldingene fra Ekne FAU og Håmmårn fjellsportklubb som innspill til budsjett- og økonomiplan. Det er Levanger kommune som må stå som eier og søker av spillemidler til anleggene på Ekne skole og Trønderhallen. Buldrerom i Trønderhallen tas inn i anleggsplan når det er aktuelt å prioritere i budsjett- og økonomiplan. Det samme gjelder zipline på Ekne skole, og det er behov for en helhetlig plan for uteområdene på de skolene som gjenstår. 

Rådmannens vurdering er at resterende innmeldte anleggene tas inn i anleggsplan og kan søke spillemidler for 2019/2020. Disse anleggene anses å være i tråd med mål og strategier for den videre anleggsutviklingen i Levanger kommune.

Til toppen av siden

 

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 26.09.2019 08:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051