Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 25.09.19 - FO 6/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Kurs i hjerte- og lungeredning og hjertestarter

Etter å ha deltatt på samarbeidsmøter på kommunale skoler, barnehager og helseinstitusjoner/bofellesskap har jeg erfart at ikke alle, som kan ha nytte av et slikt hjelpemiddel, har hjertestarter tilgjengelig.

Tiden fra hjerte stanset til det gis strømstøt med hjertestarter er, sammen med hjerte- og lungeredning den viktigste faktoren for overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus, derfor er det viktig at personalet kan hjerte- og lungeredning samt har en hjertestarter tilgjengelig.

Plutselig og uventet hjertestans som skjer utenfor sykehus rammer rundt 3000 mennesker i Norge hvert år.Dødeligheten ved hjertestans som skjer utenfor sykehus er dessverre høy. Betydelig fokus og forskning på systematisk behandling av hjertestans har likevel bedret prognosen betraktelig. En studie nylig utgått fra Oslo universitetssykehus, viser at over halvparten av de som overlever til de kommer på sykehus er i live med god hjernefunksjon etter 6 måneder. (Kilde: helsenorge.no)

Dette viser at det er viktig med kurs i hjerte- og lungeredning, samt ha en hjertestarter tilgjengelig.


Forslag til vedtak:

Levanger kommune arrangerer regelmessige kurs i hjerte- og lungeredning for sine ansatte og kjøper inn hjertestartere til kommunale institusjoner, bofellesskap og skoler.

Stig Ove Sommervoll - klikk for personkort
Stig Ove Sommervoll
, AP

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 26.09.2019 08:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051