Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 25.09.19 - FO 5/19 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - barnehageopptak i Levanger kommune

Arbeidsgivere i Levanger og kommunene rundt oss har behov for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft hele året. Jeg jobber selv for en slik arbeidsgiver, nemlig Helse Nord-Trøndelag HF. Av og til bor aktuelle kandidater langt fra arbeidsstedet. Da kommer ofte spørsmålet opp om hvordan det er å flytte til Levanger opp, og det er gjerne muligheten for å få barnehageplass som blir avgjørende for en vellykket rekruttering hvis kandidaten har små barn. I dag opplever jeg at arbeidsgivere er usikre på hva de skal svare aktuelle kandidater.

I sommer (juli-august) har det vært mye debatt i Adresseavisen om barnehageopptaket i Trondheim kommune. Det viste seg at administrasjonen hadde valgt å gå over til et årlig opptak uten at politikerne var blitt involvert i endringen. Slik jeg forstår det har Trondheim kommune nå gått over til et hovedopptak med fortløpende mulighet til opptak også utenom hovedopptaket etter søknad.

Dette er vel samme ordning vi har i Levanger hvis jeg leser informasjonen på kommunens hjemmeside riktig. Her står det bl.a.:

Søkere som søker etter fristen har ikke krav på plass før evt. neste års hovedopptak, men kan få plass derom det er ledig plass etter at alle som har søkt innen fristen har fått plass.
Det kan ellers søkes om barnehageplass hele året. Dersom det er ledige plasser vil disse bli tilbudt aktuelle søkere fortløpende.


Hvilke erfaringer har kommunen med et hovedopptak til barnehagene og da særlig mht. muligheten for faktisk å få barnehageplass utenom hovedopptaket?

Hvor lenge har vi hatt dagens ordning, og er den evaluert og politisk behandlet?

Er det undersøkt i hvor stor grad arbeidsgivere som er avhengig av å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft utenfor kommunen - kanskje også utenfor Norge, er fornøyd med dagens ordning? Virker ordningen rekrutteringsfremmende eller virker den rekrutteringshemmende?

Atle Busch - klikk for personkort
Atle Busch
, V

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 26.09.2019 08:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051