Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 23.01.19

Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus
Kl.: 13.00 - 15.50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/19 Vurdering og prioritering av innkommende søknader på barnefattigdomsmidler utredning vedtak
PS 3/19 Utvidet ansvarsområde for samarbeidsutvalget ved avd. Stokkbakken utredning vedtak
PS 4/19 Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - Forfall 
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Laila Merethe Inderberg  ap  vara  ap/sp/krf  Kristin Aas 
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv vararepr. sv x Olaug Julie Aasan
Ingen vara       - Stig Ove Sommervoll 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Elin Svardal prosessleder temaplan arbeid og aktivitet  

 
Orienteringer:


Drøftet i møtet:

Til toppen av siden 

 

 

PS 1/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 23.01.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Erik Undlien og Magne Nydal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Erik Undlien og Magne Nydal
Til toppen av siden 

 

 

PS 2/19 Vurdering og prioritering av innkommende søknader på barnefattigdomsmidler

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 23.01.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune prioriterer innkomne søknader på tilskuddsmidler for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, i følgende rekkefølge:

 1. «Åpne fritidstilbud og fribilletter» fra Levanger kommune
 2. «BUA Levanger» fra Levanger kommune
 3. «Ferie- og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
 4. «Jobbhus» fra NAV Levanger
 5. «Frivilligfabrikken» fra Levanger kommune
 6. «Kjør for livet i Levanger» fra Kjør for livet AS
  Til toppen av siden 

 

 

PS 3/19 Utvidet ansvarsområde for samarbeidsutvalget ved avd. Stokkbakken

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 23.01.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Samarbeidsutvalget ved hjemmetjenesten avd. Stokkbakken gis myndighet til å ivareta hjemmetjenestene avd. Sør i henhold til formål og mandat for samarbeidsutvalgene.
 2. Samarbeidsutvalget ved avd. Stokkbakken utvides med en ansatte representant fra avd.Sør
  Til toppen av siden 


 

PS 4/19 Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 23.01.2019

Saksordfører:

Asbjørn Brustad (SP)

Forslag i møte:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til driftskomiteens møte 13. februar 2019. Det forberedes en orientering om saken ut fra signaler gitt i møtet. 

Avstemning:

Obeeds utsettelsesforslag vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Saken utsettes til driftskomiteens møte 13. februar 2019. Det forberedes en orientering om saken ut fra signaler gitt i møtet.

Til toppen av siden 

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 07.02.2019 12:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051