Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.11.17 - FO 1/17 Spørsmål fra Kristin Aas, AP - IKT-tilbud i skolene

Elever og lærere benytter seg i stor grad av pc og annet IKT-utstyr i dagens skole.

Ulike læringsplattformer, lærebøker, læringsprogram, kommunikasjonssystemer, gjennomføring av eksamen, interaktive undervisningsopplegg, tester og lignende, tvinger frem behovet for god PC-park, god kompetanse på hver enkelt skole, og god støtte og veiledning fra kommunens støttetjenester for IKT-systemer.

Elevene er nødt til å lære seg å beherske IKT både med tanke på framtidig utdanning og for framtidig deltakelse i arbeidsliv. For at disse hjelpemidlene skal være til hjelp og støtte for elever og lærere må det til enhver tid fungere godt og være operativt.

Vi vet at ulikhetene er store i skolen, også innen kommunen. Dette området er det viktig å ha en god oversikt over da vi ønsker at lærere og elever skal få bruke tida til undervisning og skolearbeid så effektivt som mulig.


Spørsmål til rådmannen:

Hvordan opplever skolene at IKT-tilbudet på deres skole er? Er tilbudet tilfredsstillende i forhold til de krav som stilles til dagens undervisning og læring? Er kompetanse, utstyr og støttetjenester gode nok?


Kristin Aas - klikk for personkort
Kristin Aas
, AP

behandling

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 18.01.2017 16:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051