Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.01.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom 1119 Levanger rådhus
Dato: 18.01.17
Tid: 13:00 - 15:55

Sakliste (rev. 12.01.17) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 1/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/17 Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur utredning vedtak
FO 1/17 Spørsmål fra Kristin Aas, AP - IKT-tilbud i skolene tekst behandl.

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Tove Nordgaard byantikvar  

 

Drøfting:
Forslag til temadager og befaringer for driftskomiteen 2017 (PDF) ble drøftet i driftskomiteen. Innspill gitt i møtet tas med i videre arbeid. Tema og rekkefølge kan likevel bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon.
Til toppen av siden

 

 

PS 1/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.01.2017

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) og Magne Nydal (KRF)

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) og Magne Nydal (KRF)
Til toppen av siden

 

 

PS 2/17 Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.01.2017

Orientering i møtet:


Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Rapporten fra prosjektgruppen tas til orientering.

Rådmannen lager sak om anbefalt videre framdrift.

Til toppen av siden

 

 

FO 1/17 Spørsmål fra Kristin Aas, AP - IKT-tilbud i skolene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 18.01.2017

Behandling:

Kristin Aas (AP) fremmet følgende spørsmål:

Hvordan opplever skolene at IKT-tilbudet på deres skole er? Er tilbudet tilfredsstillende i forhold til de krav som stilles til dagens undervisning og læring? Er kompetanse, utstyr og støttetjenester gode nok?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Rådmannen lager en sak til Driftskomiteen om IKT-situasjonen i kommunens skoler og barnehager, ivaretakelse av IKT-kompetanse, samt hvordan støttetjenestene arbeider for å legge til rette for at skoler og barnehager får nødvendig opplæring og støtte ved behov.

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 09.02.2017 13:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051