Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.11.16 - sak 37/16 - Navn på omsorgsboligene i Åsen

Hilde Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivref. 2015/589 - /613
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 16.11.16 37/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Omsorgsboligene i Åsen som er under bygging gis følgende navn:

Stokkbakken omsorgssenter 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Innstilling fra jury 26.10.16 PDF

2

Navneforslag PDF (nettside)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. E-post fra Unni Lundby Hammeren vedr. oppnevning av representanter fra Samarbeidsutvalget i Åsen datert 15.9.2016 PDF


Saksopplysninger:

Driftskomiteen vedtok i sak 27/16 følgende: 

1. Det gjennomføres en navnekonkurranse for å fastsette navn på de nye omsorgsboligene i Åsen.

2. Frist for innkomne forslag settes til 15.10.2016.

3. Følgende oppnevnes til medlemmer av juryen:


Som representanter fra Samarbeidsutvalget i Åsen ble oppnevnt Kari Gro Christiansen og Randi Berget (e-post fra Unni Lundby Hammeren datert 15.9.2016). Juryen har derfor bestått av følgende personer:

 • Lars Kverkild, enhetsleder hjemmetjenester (leder)
 • Jostein Hulbækdal, hovedverneombud
 • Kari Gro Christiansen, Samarbeidsutvalget i Åsen
 • Randi Berget, Samarbeidsutvalget i Åsen


Juryen avholdt møte den 26.10.2016

Vurdering:

Det hadde kommet inn 59 navneforslag innen tidsfristens utløp, flere forslag var likelydende, slik at det var 39 unike forslag.

Juryens vurderinger har vært gjort med bakgrunn i blant annet:

 • Lokalisering
 • Lokale navn
 • Type innhold
 • Tjenesteinnhold


Juryen diskuterte muligheten for sammenslåing av flere alternativ, men har valgt å forholde seg til forslagene og ikke endre/ tilføye noe til disse. 

Juryen valgte å stemme over alle innkomne forslag. 

 • Stokkbakken omsorgssenter fikk 4 stemmer
 • Nyheimen omsorgssenter fikk 1 stemme
 • Åsen bo- og aktivitessenter fikk 1 stemme


Juryens innstilling er derfor Stokkbakken omsorgssenter

 Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 16.11.2016 21:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051