Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.11.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: 1119, Levanger rådhus
Tid: 13:00 -

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredning Vedtak 
PS 35/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 36/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 37/16 Navn på omsorgsboligene i Åsen utredning vedtak
PS 38/16 Orientering om innspill fra Levanger kommune til Strategiutvalget for idrett utredning vedtak
FO 6/16 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - midler til lekeapparater og uteområder i kommunale barnehager tekst behandl.

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 3 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x forfall
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Kristan Haugen  v varamedlem Atle Busch 
Laila Merethe Inderberg  ap varamedlem  ap  x Knut Holmen 
Lill Trude Myrslo h varamedlem h x Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 


Orienteringer:

Til toppen av siden


 

 

PS 35/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Asbjørn Brustad og Kristin Aas

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Asbjørn Brustad og Kristin Aas

Til toppen av siden


 

 

PS 36/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden


 

 

PS 37/16 Navn på omsorgsboligene i Åsen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Omsorgsboligene i Åsen som er under bygging gis følgende navn:

Stokkbakken omsorgssenter

Til toppen av siden


 

 

PS 38/16 Orientering om innspill fra Levanger kommune til Strategiutvalget for idrett

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Til toppen av siden

  

  

  

FO 6/16 Spørsmål  fra Stig Ove Sommervoll (AP) - midler til lekeapparater og uteområder i kommunale barnehager

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 16.11.2016

Behandling:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende spørsmål

Ekne kommunale barnehage har et uteområde som sårt trenger oppgradering og vedlikehold.

Foreldrene prøver etter beste evne å vedlikeholde det lille som finnes. På siste foreldredugnad så ble bla. En råtten dukkestue fjernet og barnehagen står nærmest igjen med null lekeapparater.

Barna ytrer seg negativt om at det er lite å ta seg til utendørs og de er lei seg for at dukkestuen ble fjernet.

Det kommenteres at Levanger kommune er i ferd med å tilrettelegge økonomisk for sykkelparkering under tak for de ansatte i kommunale barnehager og at dette er en ting som ikke barnehagebarn har noen glede av.

De kommunale skolene har i de siste årene fått betydelige midler for oppgradering av sine uteområder og det er nå kanskje behov for å se på behovet i barnehagene også.


SPØRSMÅL:

  1. Hva kan enhetsleder gjøre for at Ekne barnehage får midler slik at de kan få skaffet seg utendørs lekeapparat(er)?
  2. Vil enhetsleder ta med til budsjettet for 2018 at de kommunale barnehagene skal tilføres midler til uteområder og lekeapparater? 


Rådmannen besvarte spørsmålet:

Ekne barnehages utemiljø, driftskomiteen 16/11-16:

Klikk for større foto

«Alle de kommunale barnehagene oppfyller kravet i forhold til veiledende norm for uteområde. I Levanger har alle kommunale barnehager lett tilgang til et nærmiljø med gode leke og aktivitetsmuligheter. Dette er viktig supplement til barnehagens eget uteområdet. Ved at barna kan bruke trær, busker og vegetasjon og høydeforskjeller og naturleikeplasser i sitt nærmiljø kan dette i stor grad kompensere for noe lekeapparat på lekeplassen. Det er viktig å vurdere omfanget av større innkjøp av utstyr i barnehagens uteområde opp mot de muligheter som finnes i nærmiljøet.»

(Barnehagebruksplan for kommunale barnehager 2016-2019)

Ekne barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Ekne og har alle forutsetninger for et rikt friluftsliv med utflukter til barnehagens eget uteområde i skogen like ved barnehagen her vi har lavvu og gapahuk, samt enkelte tillagde installasjoner. Gangavstand til fjæra/småbåthavna, skibakke, 10-på-topp-turmål og Ekne skole gir muligheter. Nærmiljøet er et rikt supplement til utelekeplassen i Ekne barnehage. For utegruppa på Ekne (12 barn i Grønn avdeling) satser vi på turmål i hele kommunen.

I forhold til Ekne barnehages utelekeområde spesielt, har barnehagen vært gjennom to utbyggingsprosjekt i løpet av de siste 5 årene. I den sammenheng har utelekeplassen vært gjenstand for små oppgraderinger. Blant annet ble det i 2013 kjøpt inn lekehus til de minste, lite klatrestativ til de eldste, nytt vippedyr med en kostnad på ca. 70 000,-) Utelekeplassen på Ekne må sies å være en av de beste i våre kommunale barnehager. Barnehagetomta ligger inntil friområde «Haugen» som barnehagebarna fritt disponerer i utetida. Her har barnehagen plasser ei grillhytte, samt et fotballmål som vist på bildene under:

Klikk for større foto

Nede på barnehagetomta er det i dag plassert:

En karusell (vises til høyre i bildet)

En klatrevegg med klatregrep og en ribbevegg, frittstående klatrenett

Et huskestativ med husker tilpasset både store og små barn

Lekehus

Sandkasse

Vippehuske (mobil)

Sklie (som ligger i terrenget) og ei stor plastsklie med lekehus (mobil)

En trebil (mobil)

Benker og bord er plassert rundt i lekeområdet.

Barnehagen eier ei mobil grillpanne

Bilde

På baksida barnehagen ble det i 2014 opparbeidet en lekeplass for de minste barna med egen sandkasse, lekehus, «bukkene-bruse-bru». I tillegg finnes det klatreinnretning og et nytt klatrestativ på baksida for de eldste barna.

Det er bærbusker på barnehagetomta (rips og epler) og trær som barna klatrer i i frileken. Barnehagen er utstyrt med en stor sykkel- og traktorpark. Området på nedsida barnehagen, Bursflata, kan brukes til sykling med tilsyn fra ansatte om en vil utenfor barnehagens utelekeplass)

Klikk for større foto

Klikk for større foto


Tiltak:

Det stemmer at det ble fjernet ei lekestue på barnehagen sin lekeplass (avbildet helt til venstre i bildet). Etter avtale med styrer skal denne erstattes med en ny. Videre ønsker man å se på muligheten for å flytte gjerdet slik at de yngste barna får en «flatere» uteplass.

Barnehagen vil om kort tid få montert en liten lekeponni på uteområdet, lik for alle våre 7 kommunale barnehager.

Det kan i tillegg være aktuelt å tilby barna utvidet mulighet til et huskestativ da det er stor pågang på de to huskene som finnes i dag.

Det har gjennom år vært en bevist holdning å unngå store lekeplassinstallasjoner på barnehageområdet til Ekne barnehage. Det har heller vært et fokus på voksenrollen i uteleken. Hvordan tilrettelegger vi for varierte aktiviteter som spikking, regelleker, sandkasselek, rollelek, akelek, skilek? I tillegg til å ha innretninger som en kan bruke en periode, f.eks stor tekstillavvu, balanseline for montering mellom trær og tauverk viser seg å stimulere til aktivitet i uteleken i større grad enn store lekeapparat som barna fort mister interessen for.

Enhetsleder vil i det følgende forholde seg til prioriteringer som er gjort i Barnehagebruksplan for kommunale barnehager 2016-2019 og Økonomiplan 2017-2020.

Her satses det på videreføring av uteplassmidler for barnehager og skoler. Behov blir meldt inn fra barnehagene og skolene og disse blir prioritert av en egen gruppe internt i kommunen.

Bygging av sykkelskur ved adkomst til barnehagene for å tilrettelegge for økt sykkelbruk til og fra barnehagene er en del av Levanger kommune sin satsning på Levanger som sykkelby. Gjennom Sykkelbynettverket er det søkt om midler til bygging av slike skur. Her blir alle kommunale barnehager tilgodesett med sykkelparkering både for barn, foreldre og ansatte, noe vi håper kan redusere biltrafikken. Kommunale barnehager vil tilstrebe sertifisering som trafikksikre barnehager etter godkjenning fra Trygg trafikk i løpet av 2017. Dette vil i stor grad komme barnehagebarn til gode.

Som styrer i Ekne barnehage i 18 år og befaring foretatt 24/10-16 stiller jeg meg undrende til at barna i barnehagen har lite å foreta seg. Savnet etter ei dokkestue som de er vant med å bruke kan forstås og vil bli erstattet, sammen med overnevnte tiltak.

Til toppen av siden

  

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 30.11.2016 13:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051