Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.11.17 - FO 8/17 Spørsmål fra Atle Busch (V) - Halsan barneskole

FAU og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole ga tidligere i høst følgende høringssvar til Økonomiplan 2018-2021/ Budsjett 2018.

FAU og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole ønsker å gi sin høring på følgende:

Investering:

  • Uteområdet bærer nå preg av at skolen er over 30 år og burde vært utbedret mht lekeapparater, asfaltering og gen. slitasje.   Det er bra at Levanger kommune har fått mange nye flotte skoler. Men det er da viktig å passe på at Halsan barneskole ikke blir hengende etter både ute og inne i skolebygningen.  Halsan barneskole kommer forhåpentligvis først i rekke for utbedring av uteområdet etter Skogn.
  • Parkeringsplassen er for liten. Kommunen eier enga som ligger ovenfor og det burde vært enkelt og få utvidet parkeringsplassen uten for store omkostninger. I dag får ikke besøkende parkert når det er div aktiviteter; konferanser til 184 elever 2 ganger pr år, jule og sommeravslutninger til 184 elever, skolen tar imot 20-25 lærerstudenter fra Nord i 4-7 uker pr. år. Bilene settes ofte slik at skolebuss/svømmebuss ikke kommer fram.
  • Det er avsatt midler til å utbedre lærernes arbeidsrom i 2018- det er bra. I dag sitter alle lærerne på ett rom, og det gir dårlig arbeidsforhold. 


I møte 12.10.16 (sak FO 5/16) tok jeg opp trafikksituasjonen ved skolen, og det ble gitt svar i møtet. I ettertid har lite forbedring skjedd.

SU ved Halsan barneskole behandlet denne saken igjen på sitt møte 17.10.17, og rektor fulgte opp ved å invitere til en gjennomgang av parkerings- og trafikksituasjonen med aktuelle aktører 02.11.17. 


Spørsmål

  1. Hvordan følges innspillene til Økonomiplan 2018-2021/ Budsjett 2018 fra FAU og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole opp?
  2. Hva er kommunens vurdering av risikoen for ulykker/uhell som følge av trafikken ved Halsan barneskole, og hvilke tiltak vil kommunen igangsette for å sørge for bedre trafikksikring av skolevegen for barna ved skolen på kort og lang sikt?

 
Atle Busch - klikk for personkort
Atle Busch
, V

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 15.11.2017 17:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051