Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.11.17 - FO 7/17 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - SFO ved skolene i Levanger kommune

Det har i høst framkommet at forskning viser at Skolefritidsordningen(SFO) er svært ulikt fra kommune til kommune i Norge. Det er kommunen som er satt til å gi SFO innhold. Noen kommuner har lyktes i å lage et tilbud som oppleves attraktivt og meningsfullt for skolebarn og foreldre, mens i andre kommuner framstår ordningen mer som et oppbevaringssted.

Mitt inntrykke er at SFO i Levanger kommune også er ulikt fra skole til skole ut fra rammer og forutsetninger for å drive SFO på den enkelte skole, men også ut fra skolens ønske om å gjøre SFO attraktiv og meningsfull.


Spørsmål

  1. Hva er Levanger kommunes plan for å videreutvikle SFO i kommunen til et tilbud som oppleves attraktivt og meningsfullt for skolebarn og foreldre?
  2. Hvordan jobber Levanger kommune for å gjøre SFO forholdsvis likt fra skole til skole?

 
Atle Busch - klikk for personkort
Atle Busch
, V

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 15.11.2017 17:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051