Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.05.19 - sak 16/19 - Spillemidler til kulturbygg 2019 - prioritering av søknader

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2019/2083

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 15.05.19 16/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2019:

1)     Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

2)     Utendørs amfi Levanger ungdomsskole

3)     Rehabilitering av Åsen samfunnshus

4)     Bygging av nytt handicaptoalett mm. Halltun samfunnshus

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Hvis det fremmes flere søknader fra kommunen skal prioritering av søknadene om spillemidler til kulturbygg vedtas politisk.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuddet av spillemidler som kan bevilges til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg.

Fylkestinget vedtok nye retningslinjer for spillemidler til kultur bygg i 2018. Disse kommer i tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer.

Søknaden oversendes fylkeskommunen via www.anleggsregisteret.no, som er samme søknadsmodul som ved idrettsanlegg. Hvis det fremmes flere søknader fra en kommune må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene.

I Levanger er det i 2019 fire søknader om spillemidler til kulturbygg. To søknader skal fornyes, mens det er to nye søknader. I henhold til de nye retningslinjene, skal det da vedtas en prioritert rekkefølge mellom disse tre søknadene:

Tiltak

Søknadssum

Søknadsår

Utendørs amfi Levanger ungdomsskole

1 079 000,-

2016

Scene, amfi og galler Levanger ungdomsskole

3 000 000,-

2016

Rehabilitering av Åsen samfunnshus

  629 000,-

2019

Bygging av handicaptoalett mm. Halltun samfunnshus

1 000 000,-

2019


Det er en relativt liten andel av spillemidlene som blir avsatt som tilskudd til kulturbygg. I 2018 var det til sammen er det 51,7 mill. kr til fordeling på hele landet. Årets fordeling er ikke kjent foreløpig.

Vurdering:

Rådmannen vurderer prioritering av spillemidler til kulturbygg i henhold til mål og strategier i Kommunedelplan kultur 2015-2022. På bakgrunn av dette har rådmannen følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2018:

1)        Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

2)        Utendørs amfi Levanger ungdomsskole

3)        Rehabilitering av Åsen samfunnshus

4)        Bygging av nytt handicaptoalett Halltun samfunnshus

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 15.05.2019 17:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051