Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.03.17 - sak 10/17 - Planlegging og etablering av Familiens hus i Levanger kommune

Dina von Heimburg - klikk for personkort
Saksbehandler: Dina von Heimburg
Arkivref. 2017/1739
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 15.03.17 10/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Driftskomitéen oppnevner ...................... som representant i arbeidsgruppa for Familiens hus.
  2. Driftskomitéen godkjenner prosessplan for etablering av Familiens hus i Levanger kommune. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunedelplan for oppvekst (2015-2022) (PDF) ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2014. Handlingsdel 2016-2019 ble revidert i k.sak 79/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019. Kommunedelplanen slår fast at Levanger kommune skal etablere Familiens hus. 

Vedlegg:

1

Prosessplan for planlegging og etablering av Familiens Hus i Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen har restartet prosessen med å utvikle og etablere Familiens hus i Levanger.  Prosessplan for arbeidet er vedlagt. Prosessen er knyttet til et pågående doktorgradsprosjekt ved Nord universitet og et nasjonalt forskningsprosjekt om Familiens hus i regi av RKBU Nord. Det er planlagt at planarbeidet skal starte i mars, og arbeidet skal ferdigstilles og overleveres til prosessansvarlig i November 2017.

Driftskomiteen er foreslått som prosesseier for utviklingsarbeidet. 

Vurdering:

Rådmannen ønsker å legge vekt på brei medvirkning fra innbyggere, aktører i lokalsamfunnet, og ansatte i relevante tjenester gjennom prosessen. Det skal etableres en arbeidsgruppe som jobber tett på prosessleder og enhetsleder i BAFA, og ei ressursgruppe som bidrar når det er behov for å innhente kunnskap og erfaringer på bredere basis. På grunn av arbeidsgruppas størrelse, etableres et arbeidsutvalg som skal jobbe sammen og hver for seg for å sikre framdrift mellom møter.

Prosessplanen legger opp til to konkrete utfall:

1) Virksomhetsplan for Familiens hus, og

2) Restaureringsplan for Rolfsfjorgården og romprogram for Familiens hus.

Virksomhetsplanen skal i skal overleveres driftsorganisasjonen etter ferdigstilling. Gjennomføring av restaureringsplan for Rolfsfjordgården og romprogram for Familiens hus behandles politisk gjennom ordinære budsjett- og økonomiplanprosesser.

For å sikre transparens og medvirkning gjennom prosessen, tilrår rådmannen at driftskomitéen oppnevner en representant til arbeidsgruppa.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 15.03.2017 16:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051