Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.02.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom 1119, Levanger rådhus
Dato: 15.02.17
Tid: 13:00 - 15:20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 3/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 4/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 5/17 Samarbeidsutvalg innen helse og omsorg - revidert mandat 2017 utredning vedtak
PS 6/17 Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom utredning vedtak
PS 7/17 Temaplan for bibliotek - oppnemning av representant utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Lill Trude Myrslo  h  varamedlem  x Anne Kathrine Nordhammer Solberg 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Guri Woll Sigurdsen enhet Barn og familie  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Dina v Heimburg folkehelsekoordinator  
Kjell Hugo Dybwik enhetsleder Habilitering  


Permisjoner:

Stig Ove Sommervoll (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.00, før behandling av sak 6/17.

Orienteringer:


Delt ut i møtet:

 • Temaplan driftskomiteen 2017, revidert oversikt.


Forespørsler:

Khalil Obeed (AP) fremmet spørsmål angående kommunens kjøp av tjenester fra ML-senteret på Ekne og anbudsrutiner.

Enhetsleder enhet Habilitering Kjell Hugo Dybwik besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden

 

 

PS 3/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Til godkjenning/underskriving protokoll: Erik Undlien og Atle Busch

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Til godkjenning/underskriving protokoll: Erik Undlien og Atle Busch
Til toppen av siden

 

 

PS 4/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/17 Samarbeidsutvalg innen helse og omsorg - revidert mandat 2017

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag til revidert mandat for samarbeidsutvalgene innen helse og omsorg vedtas med følgende endringer:

 • Arbeidsområde – nytt punkt: «Arbeide med tjenesteutvikling»
 • Sammensetning – nytt punkt: «En politisk valgt representant med vara»
 • Møter: «Driftskomiteen skal være representert i det årlige møtet»


Avstemning:

Kjerkols forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til revidert mandat for samarbeidsutvalgene innen helse og omsorg vedtas med følgende endringer:

 • Arbeidsområde – nytt punkt: «Arbeide med tjenesteutvikling»
 • Sammensetning – nytt punkt: «En politisk valgt representant med vara»
 • Møter: «Driftskomiteen skal være representert i det årlige møtet»
  Til toppen av siden

 

 

PS 6/17 Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Orientering i møte:

Levekår og sosial ulikhet blant barn og unge i Levanger v/Dina v Heimburg  -  presentasjon PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot barnefattigdom i følgende rekkefølge: 

 1. Innherred samkommune: Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltakelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier
 2. Levanger frivillighetssentral: Home-Start familiekontakt
 3. Levanger kommune: Ferietilbud for barn og ungdom, leksehjelp for ungdom.
  Til toppen av siden

 

  

PS 7/17 Temaplan for bibliotek - oppnemning av representant

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.02.2017

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag:

Driftskomitéen oppnemner Ina Helen Kollerud Pedersen som representant i ressursgruppa for Temaplan for bibliotek.

Avstemning:

Rådmannens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Driftskomitéen oppnemner Ina Helen Kollerud Pedersen som representant i ressursgruppa for Temaplan for bibliotek.

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 30.11.2017 09:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051