Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.11.18 - FO 7/18 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - organisering av kommunale tjenester

De beste tiltakene for å nå gode mål er et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte. Det er av stor betydning for de ansattes trivsel og motivasjon at de blir med i beslutningsprosessene. Det er de ansatte som har best kunnskap om de oppgavene og de tjenestene kommunen utfører.

Det er viktig for politikerne i en kommune å få best mulig kunnskap om kommunens tjenester og innbyggernes behov for disse.


Forslag:

Det settes ned et utvalg bestående av administrativ ledelse, politisk ledelse og tillitsvalgte (trepartssamarbeid) for å se på behov for kommende kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd med mål om å få best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Gruppen må se på kommunen som helhet.

Rådmannen legger fram forslag til sammensetning av gruppa for driftskomiteen 5. desember 2018.

 

Stig Ove Sommervoll - klikk for personkort
Stig Ove Sommervoll
, AP

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

 

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 14.11.2018 17:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051