Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.09.16 - FO 3/16 Spørsmål fra Kari Kjerkol (AP) – Tjenesteleverandør innenfor helse og omsorg

«Kommunen har ansvar for å yte forsvarlige tjenester. Tjenestetilbudet som kommunen har ansvar for skal ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte. De siste årene har private leverandører av helse- og omsorgtjenester gjort seg bemerket I Levanger. Dersom innbyggerne på eget initiativ velger å kjøpe tjenester utover det kommunen har ansvar for, arbeider disse private leverandørene for brukerens regning, og dette vil ikke medførekostnader for kommunen.

Brukermedvirkning ivaretas gjennom god saksbehandling, utmåling av tjenester og en kompetent tjenesteutøvelse i dialog med bruker og eventuelt dennes pårørende. Brukermedvirkning betyr ikke å kunne velge tjenesteleverandør.

Finner kommunen behov for bruk av privat tjenesteleverandør kan dette skje ved utlysing via DOFFIN. Konsesjonsgrunnlag som utarbeides må være politisk forankret.

Sentrale momenter:

  • En generell beskrivelse av tjenestekonsesjonsordningen
  • Regler for gjennomføring av konsesjonstildeling
  • Vilkår for konsesjon og kontraktbetingelser
     

Det er viktig å mobilisere alle omsorgsressurser. Her er ideelle organisasjoner og frivillige lag viktige samarbeidspartnere i kommunens arbeid.»


Spørsmål 1:
Har Levanger kommune inngått avtaler med private tjenesteleverandører siden planen ble vedtatt?

Spørsmål 2:
I tilfelle slike inngåelser, hvor mange avtaler er inngått og er dette gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser?

Spørsmål 3:
På hvilken måte forankres konsesjonsgrunnlaget politisk hvis dette vurderes nødvendig?

Spørsmål 4:
Hvilke tiltak er iverksatt for å ivareta ideelle organisasjoner og frivillige lag for å mobilisere disse som samarbeidspartnere i kommunens arbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester?
 

Kari Johanne Kjerkol - klikk for personkort
Kari Johanne Kjerkol, AP

behandling

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 15.09.2016 09:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051