Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.09.16 - FO 2/16 Spørsmål fra Kari Kjerkol (AP) – Organisering av museene i Levanger (MiL)kommune

Møtet i Driftskomiteen 11.05.16 valgte to politiske medlemmer i Museene i Levanger (MiL). Disse to ble valgt ut fra vedtak i DK 05.12.12. Det har oppstått uenighet om hvilken rolle disse skal ha og hvordan MiL skal organiseres.

I DK-møtet 11.05.16. ble det videre vedtatt: Rådmannen tar initiativ til det første møtet i MiL og legger fram forslag til vedtekter.


Spørsmål 1:
Kan rådmannen gi en orientering og organiseringen av MiL og hvordan det samsvarer med vedtak i DK?

Spørsmål 2:
Er det lagt fram forslag til vedtekter? Hvis det er framlagt kan rådmannen orientere om innholdet i disse vedtektene?
 

Kari Johanne Kjerkol - klikk for personkort
Kari Johanne Kjerkol, AP


behandling

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 15.09.2016 09:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051