Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.06.17 - sak 19/17 - Nytt navn på idrettsanleggene på Levanger fritidspark

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2017/4053
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.06.17 19/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Idrettsanleggene på Levanger fritidspark gis navnet Levanger stadion.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I forbindelse med oppgradering av kunstgressbanen på Levanger fritidspark, som stod klar til Levanger fotballklubbs hjemmekamp 7. mai, har navnet på stadion blitt diskutert.  

Moan idrettspark var navnet på stadion frem til 1997. Siden da har navnet vært Levanger fritidspark, selv om Moan idrettspark fortsatt ofte blir brukt. Moan idrettspark er navnet på flere stadioner rundt omkring i landet, og det sier lite om at dette er i Levanger.

Kunstgressbanen er nå oppgradert og godkjent for spill i 1. divisjon for Levanger fotballklubb, friidrettsanlegget har status som fylkesanlegg og det er stor aktivitet på tennisbanene. Det jobbes med en Disposisjonsplan for hele området, som legger tilrette for at alle aktørene kan utvikle seg videre og vokse fremover i tid. 

Tidligere Levanger stadion er i dag en aktivitetspark som i PS 35/13 fikk navnet Stadionparken. 

Styret i Levanger fritidspark AS går inn for at det nye navnet på stadion blir Levanger stadion. Navnet på selskapet vil fortsatt være det samme.

Vurdering:

Oppgraderingen av kunstgressbanen gjør at anlegget nå virkelig fremstår som en stadion. I tillegg til aktivitetene som foregår i de andre eksisterende anleggene, de mulighetene som ligger frem i tid på området og for å markedsføre Levanger, vurderer rådmannen det slik at idrettsanleggene på Levanger fritidspark gis navnet Levanger stadion.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.06.2017 07:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051