Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.06.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Stokkbakken omsorgssenter, Åsen - OBS!
Dato: 14.06.17
Tid: 12:00 -

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 15/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 16/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 17/17 Rammeplan for kulturskolen utredning vedtak
PS 18/17 Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 utredning vedtak
PS 19/17 Nytt navn på anleggene på Levanger fritidspark utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf - forfall
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Anne S. Hagen   ap varamedlem ap/sp/krf  x Stig Ove Sommervoll
Ingen vara       - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Oddbjørn Hagen kulturskolerektor  

 
Orienteringer:

  • Stokkbakken omsorgssenter – omvisning og orientering v/Lars Kverkild. Årsturnus og prosess arbeidstidsordninger. 
  • Rammeplan for kulturskolen, jfr. dk-sak PS 17/17,  v/Oddbjørn Hagen
  • Museene i Levanger -  Årsberetning og handlingsplan v/enhetsleder kultur Guri Sivertsen og Aud Åse Reitan fra Levanger fotomuseum, driftsselskapet i Museene i Levanger - årsmøte 13.06.17 PDF
  • Retningslinjer kommunal bostøtte v/kommunalsjef Jon Ketil Vongraven


Saklista:

Sak 17/17 ble behandlet før sakene 15/17 og 16/17. Sak 19/17 ble behandlet før sak 18/17.

Forespørsler:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet forespørsel i møtet angående status for Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven besvarte spørsmålet.


Khalil Obeed (AP) fremmet forespørsel i møtet angående kostnadsbesparende gatebelysning i Levanger kommune – innhenting av informasjon om å bytte dagens belysning med en ny type som ligner på det som Meråker kommune bruker.

Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven besvarte spørsmålet. Nærmere utredning vil bli lagt fram i neste møte.
Til toppen av siden

 

 

PS 15/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Knut Holmen og Magne Nydal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Knut Holmen og Magne Nydal
Til toppen av siden

 

 

PS 16/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 17/17 Rammeplan for kulturskolen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

«Rammeplan for kulturskolen - Mangfold og fordypning» skal legges til grunn for driften og utviklingen av Kulturskolen i Levanger.
Til toppen av siden

 

 

PS 18/17 Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes kommunestyret for endelig behandling etter at endringer som er foreslått i saksframlegget er innarbeidet.

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til innstilling til kommunestyret:

Forslag til lokale tildelingskriterier og kriterier for etablering av venteliste for plass i sykehjem eller HDO vedtas.

Avstemning:

Kjerkols forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kjerkols forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Saken sendes kommunestyret for endelig behandling etter at endringer som er foreslått i saksframlegget er innarbeidet.

INNSTILLING:

Forslag til lokale tildelingskriterier og kriterier for etablering av venteliste for plass i sykehjem eller HDO vedtas.
Til toppen av siden

 

 

PS 19/17 Nytt navn på anleggene på Levanger fritidspark

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.06.2017

Forslag i møte:

Knut Holmen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Idrettsanleggene på Levanger fritidspark gis navnet Moan stadion.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til vedtak og Knut Holmens forslag til vedtak, ble rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 3 stemmer. 

VEDTAK:

Idrettsanleggene på Levanger fritidspark gis navnet Levanger stadion.

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 14.06.2017 16:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051