Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.03.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Innherred Renovasjon, Mule
Dato: 14.03.18
Tid: 13.00  - 16.10

Sakliste (rev. 09.03.18) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 10/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 11/18 Behandling av vegnavn på Åsen iht. Lov om stedsnavn utredning vedtak
PS 12/18 Salg av navnet på fotballstadion på Levanger stadion - sak opprettet i møte - vedtak
FO 1/18 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Plan for brannverntiltak og vedlikeholdsplan for kommunale bygg i Levanger kommune tekst behandl.
FO 2/18 Spørsmål fra Atle Busch (V) - Barnehagetilbud og fattigdomstiltak - utlagt 09.03.18 tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf - Forfall
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - Forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Rolf Inge Elvbakken  ap varamedlem ap Kari Johanne Kjerkol 
Per Martin Øfsti  ap varamedlem ap x Knut Holmen
Ingen vara mdg     - Olaug Julie Aasan

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Håvard Heistad enhetsleder Bygg og eiendom  
Elin Svardal avdelingsleder i Habilitering  

 

Per Martin Øfsti (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.20, etter behandling av FO 1/18

 
Orienteringer:


 
Spørsmål fremmet i møtet:

Khalil Obeed (AP) stilte spørsmål angående oppnevnt gruppe som skal jobbe med omorganisering av enhet Bygg og eiendom.

Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven besvarte spørsmålet.

Sak opprettet i møtet – sak 12/18 - «Salg av navnet på fotballstadion på Levanger stadion»

Til toppen av siden

 

 

PS 10/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Rolf Inge Elvbakken og Laila Merethe Inderberg

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Rolf Inge Elvbakken og Laila Merethe Inderberg
Til toppen av siden

 

 

PS 11/18 Behandling av vegnavn på Åsen iht. Lov om stedsnavn

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende vegnavn vedtas for nye veger i tilknytning til vedtatt reguleringsplan for Sentrumsboliger Åsen:

  • Fossingmarkvegen
  • Ulrikkaplassen

 
Vedtaket fattes med hjemmel i Lov om stadnamn § 5 andre ledd.
Til toppen av siden

 

 

PS 12/18 Salg av navnet på fotballstadion på Levanger stadion (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Vedtak i dk-sak 9/18 oppheves.

Nytt vedtak:

Levanger fotballklubb gis anledning til å selge navnet på fotballstadion på Levanger stadion, med følgende forutsetninger:

  • Navnet blir Tobb Arena Levanger.
  • En andel av salget skal tilfalle anleggseier/drifter, som kan gå til oppgradering av stadion. Fordeling forhandles mellom Levanger fritidspark AS og Levanger fotballklubb.

 
Det er anleggseier/drifter som til enhver tid avgjør oppgradering og utbygging av stadion

Avstemning:

Brustads forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Vedtak i dk-sak 9/18 oppheves.

Nytt vedtak:

Levanger fotballklubb gis anledning til å selge navnet på fotballstadion på Levanger stadion, med følgende forutsetninger:

  • Navnet blir Tobb Arena Levanger.
  • En andel av salget skal tilfalle anleggseier/drifter, som kan gå til oppgradering av stadion. Fordeling forhandles mellom Levanger fritidspark AS og Levanger fotballklubb.

Det er anleggseier/drifter som til enhver tid avgjør oppgradering og utbygging av stadion
Til toppen av siden

 

 

FO 1/18 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Plan for brannverntiltak og vedlikeholdsplan for kommunale bygg i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.03.2018

Behandling:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende spørsmål:

Kan administrasjonen orientere om arbeidet med plan for brannverntiltak og vedlikeholdsplan for kommunale bygg i Levanger kommune?

Enhetsleder enhet Bygg- og eiendom Håvard Heistad besvarte spørsmålet.
Til toppen av siden

 

 

FO 2/18 Spørsmål fra Atle Busch (V) - Barnehagetilbud og fattigdomstiltak

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.03.2018

Forslag i møte:

Atle Busch (V) fremmet følgende spørsmål:

Hvor mange barn har rett på gratis barnehage plass i Levanger, og hvor mange benytter seg av dette tilbudet?

Hvordan gjøres tilbudet kjent i kommunen?

Kommunalsjef Oppvekst Marit E. Aksnes besvarte spørsmålet  -  svar som PDF
Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 30.05.2018 09:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051