Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.02.18 - sak 9/18 - Salg av navnet på fotballstadion på Levanger stadion

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2018/7405
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.02.18 9/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger fotballklubb gis anledning til å selge navnet på fotballstadion på Levanger stadion, med følgende forutsetninger:

  • Levanger stadion skal fortsatt være en del av navnet, og navn på sponsor settes foran Levanger stadion.
  • En andel av salget skal tilfalle anleggseier/drifter, som kan gå til oppgradering av stadion. Fordeling forhandles mellom Levanger fritidspark AS og Levanger fotballklubb.
  • Det er anleggseier/drifter som til enhver tid avgjør oppgradering og utbygging av stadion.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

PS 34/16 Orientering om oppgradering av Levanger fritidspark

PS 19/17 Nytt navn på anleggene på Levanger fritidspark

Vedlegg:

1

Brev fra Levanger fotballklubb PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I PS 19/17 ble det vedtatt at Levanger stadion er det nye navnet på idrettsanleggene på Levanger fritidspark, Moan.  

Levanger fotballklubb har både nå og tidligere hatt dialog med Levanger fritidspark AS og Levanger kommune om muligheten til å selge navnet på fotballstadion. Fotballklubben har nå en potensiell sponsor på plass som ønsker dialog om en langsiktig avtale på 5 år som vil være av stor betydning for Levanger fotballklubb.

I henvendelsen fra Levanger fotballklubb står det bla at avtalen reforhandles etter tre år ved vesentlige forbedringer av stadionfasiliteter, og at sponsor forutsetter at stadion til enhver tid tilfredsstiller de lisenskrav som er gjeldene.

Fotballstadion gjennomgikk en betydelig oppgradering i 2017 med ny kunstgressbane etter gjeldende lisenskriterier fra Norges fotballforbund for spill i 0.divisjon (eliteserien) og 1.divisjon.

Styret i Levanger fritidspark AS har nylig hatt denne saken til behandling. Saken er utsatt med videre forhandling om stadionnavn og økonomisk fordeling når saken er behandlet politisk i Levanger kommune. Styret mener at Levanger stadion fortsatt skal være en del av navnet.

Vurdering:

Rådmannen tilrår at fotballklubben kan selge navnet på fotballstadion med de forutsetningene som legges til grunn. Det er viktig å understreke at infrastrukturkriteriene fra fotballforbundet medfører en betydelig oppgradering av anlegget og fasilitetene, og at det er ikke mulig å møte alle disse kriteriene med en gang.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.02.2018 17:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051