Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.02.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Gullista, 2. etg. biblioteket
Dato: 14.02.18
Tid: 13.00  - 15.50

Sakliste (rev. 12.02.18) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 3/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 4/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 5/18 Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene for institusjonene - for perioden 2018-2019 utredning vedtak
PS 6/18 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2016 utredning vedtak
PS 7/18 Vurdering og prioritering av innkommende søknader på barnefattigdomsmidler utredning vedtak
PS 8/18 Åsvegen 5 - oppfølging av kommunestyrevedtak utredning vedtak
PS 9/18 Salg av navnet på fotballstadion på Levanger stadion utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9+1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - Forfall 
Rolf Inge Elvbakken   ap vara  ap/sp/krf  Kristin Aas 
Ingen vara       - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Før møtet ble det foretatt befaring hos Levanger fotomuseum, Kirkegata 11 (gamle byskolen).

Orientering:

 • Organisering av stiftelsen/fotomuseet, fotosamlingen og arbeidet med å ta vare på denne. Videre formidling og tjenester m.m. som fotomuseet kan tilby v/styreleder Hans Heieraas, daglig leder Aud Reitan, fotograf Nils Torske
     

Orienteringer i møtet:

 

 

 

PS 3/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.02.2018

Forslag i møte:

Godkjenning/signering protokoll: Asbjørn Brustad og Rolf Inge Elvbakken

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning/signering protokoll: Asbjørn Brustad og Rolf Inge Elvbakken
Til toppen av siden

 

 

PS 4/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.02.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden


 

PS 5/18 Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene for institusjonene - for perioden 2018-2019

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.02.2018

Forslag i møte:

Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – institusjoner og omsorgssenter – perioden 01.01.18 – 31.12.19 oppnevnes:

Breidablikktunet Medlem Vara
Levanger seniorråd Olaug Husby Gunvor Arnstad
Politisk representant (MDG utpeker repr.) Khalil Obeed
Stokkbakken omsorgssenter Medlem Vara
Åsen pensjonistlag Torbjørn Nyborg  
Åsen Rotaryklubb Frode Kokkin  
Åsen Sanitetsforening Unni Lundby Hammeren Kari Husby
Pårørendeforeningen Tore Almli  
Ansatterepresentant Anniken Kvam Norberg  
Beboere    
Levanger seniorråd Jon Wold Mo Guri Skjesol
Politisk representant Stig Ove Sommervoll Silje Augdal Friberg
Skogn helsetun Medlem Vara
Levanger seniorråd Odd Harald Bjørnøy Evelyn Nordli
Politisk representant Asbjørn Brustad Khalil Obeed
Levanger Bo- og Aktivitetssenter (LBAS) Medlem Vara
Beboer Øyvind Saltvik  
Ansatterepresentant Anne B Berg  
Ansatterepresentant Ole Jonny Rønning  
Levanger seniorråd Vigdis Skårdal Hans Fredrik Donjem
Politisk representant Atle Busch (krf utpeker repr)
Ytterøy helsetun Medlem Vara
Ytterøy Pensjonistlag Else Berit Sandstad                Anne Kari Gjermstad
Røde kors Liv Winje                               Petter Vandsvik
Nasjonalforeningen Ivar Brattaker                         Harald Skjørstad
Venneforeningen Brit Saltvik                             Solfrid Grande
Ansatterepresentant              Rita Skjerve                           Tove Saltvik
Ansatterepresentant  Ellen Hansen                          Tove Saltvik
Levanger seniorråd Olav Støre Brit Saltvik
Politisk representant Kari J. Kjerkol Knut Holmen
 • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
 • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden.


Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – institusjoner og omsorgssenter – perioden 01.01.18 – 31.12.19 oppnevnes:

Breidablikktunet Medlem Vara
Levanger seniorråd Olaug Husby Gunvor Arnstad
Politisk representant (MDG utpeker repr.) Khalil Obeed
Stokkbakken omsorgssenter Medlem Vara
Åsen pensjonistlag Torbjørn Nyborg  
Åsen Rotaryklubb Frode Kokkin  
Åsen Sanitetsforening Unni Lundby Hammeren Kari Husby
Pårørendeforeningen Tore Almli  
Ansatterepresentant Anniken Kvam Norberg  
Beboere    
Levanger seniorråd Jon Wold Mo Guri Skjesol
Politisk representant Stig Ove Sommervoll Silje Augdal Friberg
Skogn helsetun Medlem Vara
Levanger seniorråd Odd Harald Bjørnøy Evelyn Nordli
Politisk representant Asbjørn Brustad Khalil Obeed
Levanger Bo- og Aktivitetssenter (LBAS) Medlem Vara
Beboer Øyvind Saltvik  
Ansatterepresentant Anne B Berg  
Ansatterepresentant Ole Jonny Rønning  
Levanger seniorråd Vigdis Skårdal Hans Fredrik Donjem
Politisk representant Atle Busch (krf utpeker repr)
Ytterøy helsetun Medlem Vara
Ytterøy Pensjonistlag Else Berit Sandstad                Anne Kari Gjermstad
Røde kors Liv Winje                               Petter Vandsvik
Nasjonalforeningen Ivar Brattaker                         Harald Skjørstad
Venneforeningen Brit Saltvik                             Solfrid Grande
Ansatterepresentant              Rita Skjerve                           Tove Saltvik
Ansatterepresentant  Ellen Hansen                          Tove Saltvik
Levanger seniorråd Olav Støre Brit Saltvik
Politisk representant Kari J. Kjerkol Knut Holmen
 • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
 • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden.

Til toppen av siden

 

 

PS 6/18 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2016

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.02.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler 2016 i Levanger tas til etterretning og legges til grunn for revisjon av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for skole.
Til toppen av siden

 

 

PS 7/18 Vurdering og prioritering av innkommende søknader på barnefattigdomsmidler

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.02.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot barnefattigdom i følgende rekkefølge: 

 1. «Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
 2. «Frivilligfabrikken» fra Levanger kommune
 3. «BUA videreutvikling» fra Levanger kommune
 4. «Inn på tunet» fra Inn på tunet Trøndelag
 5. «Ferie og fritidsopplevelser for alle» fra Solhaug Rusforebygging
  Til toppen av siden

 

 

PS 8/18 Åsvegen 5 - oppfølging av kommunestyrevedtak

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.02.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Tjenestetilbudet i Åsvegen 5 videreføres i samme lokaler videre.
 2. De økonomiske merkostnadene dette medfører i forhold til vedtatt budsjett for 2018 må søkes inndekket med bedre total ressursutnyttelse mellom enhet for habilitering og enhet for hjemmetjenester. Budsjettjustering skjer i forbindelse med regnskap for 1. kvartal 2018.
  Til toppen av siden

 


PS 9/18 Salg av navnet på fotballstadion på Levanger stadion

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.02.2018

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 2:
Minimum 60% fra salget skal tilfalle anleggseier/drifter, som skal gå til oppgradering av stadion. Fordeling forhandles mellom Levanger fritidspark AS og Levanger fotballklubb. 

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 2:

Alle midlene skal gå til Levanger fritidspark øremerket videreutvikling av området. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Levanger fotballklubb gis anledning til å selge navnet på fotballstadion på Levanger stadion, med følgende forutsetninger:

 • Levanger stadion skal fortsatt være en del av navnet, og navn på sponsor settes foran Levanger stadion.
 • En andel av salget skal tilfalle anleggseier/drifter, som kan gå til oppgradering av stadion. Fordeling forhandles mellom Levanger fritidspark AS og Levanger fotballklubb.

 
Det er anleggseier/drifter som til enhver tid avgjør oppgradering og utbygging av stadion.

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 15.02.2018 11:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051