Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.06.18 - sak 22/18 - Oppdatert Smittevernplan og nye prosedyrer ved radioaktivt utslipp

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2018/9933
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.06.18 22/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Oppdatert Smitteverplan samt prosedyrer for utdeling av jodtabletter ved radioaktivt utslipp godkjennes. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunale bestemmelser vedr. revidering av Smittevernplanen hvor det heter:

«Gjennomgang årlig i januar måned. Ved forandringer skal hele planen gjennomgås for å se på sammenhenger. Planen godkjennes derfor som en helhet ved oppdateringer. All oppdatering skal signeres av kommunelegen. Revidert plan arkiveres i kommunens arkivsystem ephorte.» 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Smittevernplanen er en plan som skal bidra til å:

  • Sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer ved å:

     a) Forebygge dem

     b) Motvirke overføring i befolkningen

     c) Motvirke import eller eksport av slike sykdommer.

  • Planen skal sikre at lovens krav til kommunens smittevern oppfylles (“kvalitetssikring”) både i daglig rutinearbeid og i beredskapssituasjoner og fungerer som instrument for samordning av tiltak og ressurser.
  • Skape et brukervennlig verktøy.


I henhold til Smittevernlovens § 7-2 pålegges kommunelegen å utarbeide forslag til kommunal smittevernplan og å lede og organisere smittevernarbeidet. Kommunelegen har også ansvar for revisjon, samt vedlikehold av planen. 

Prosedyrer for Jodtabletter:

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Målgruppen er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker samt at ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende.

Vurdering:

Det er viktig og nødvendig at kommunen har oppdatertplanverk og prosedyrer ved en krise. Planene skal derfor oppdateres opp mot trusselbildet og med tanke på evt. organisatoriske endringer. Planer og prosedyrer skal deretter oppbevares i kommunens arkivsystem og plassering kunngjøres slik at ansvarlige andre kan ha et verktøy dersom det skulle oppstå en krise.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.06.2018 17:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051