Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.06.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Ytterøy barne- og ungdomsskole
Dato: 13.06.18
Kl.: 13.30 - 15.50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 19/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 20/18 Spillemidler til kulturbygg - prioritering av søknader 2018 utredning vedtak
PS 21/18 Høringsuttalelse - Forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin utredning vedtak
PS 22/18 Oppdatert Smittevernplan og nye prosedyrer ved radioaktivt utslipp utredning vedtak
PS 23/18 Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - Forfall 
Atle Busch v medlem v - Forfall 
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - Forfall 
Ingen vara   v Atle Busch 
Oda Amalie Kise Hjertstrøm   sv   mdg/sv  Olaug Julie Aasan 
Lill Trude Myrslo h   h x Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Befaring/orientering:

 • Ytterøy helsetun v/avdelingsleder Kristin Nøst
 • Orientering og omvisning skolen, barnehagen og grendehuset v/rektor Oddrun Laugsand
 • Prosjektrapport IKT i skolen, og revidert strategiplan for IKT v/kommunalsjef Marit E. Aksnes
  Til toppen av siden 

 

 

 

PS 19/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Protokoll signeres/godkjennes av: Knut Holmen og Erik Undlien

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll signeres/godkjennes av: Knut Holmen og Erik Undlien
Til toppen av siden 

 

 

PS 20/18 Spillemidler til kulturbygg - prioritering av søknader 2018

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.06.2018

Saksordfører:

Asbjørn Brustad (SP)

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til kulturbygg i 2018:

1)     Bjørkheim grendehus

2)     Scene, amfi og galleri Levanger ungdomsskole

3)     Utendørs amfi Levanger ungdomsskole
Til toppen av siden 

 

 

PS 21/18 Høringsuttalelse - Forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Forslag til høringsuttalelse på forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin vedtas.
 2. Kommunen er betenkt over at en slik endring i oppgaver mellom stat og kommunesektor gjennomføres uten at de økonomiske rammene er avklart og finansiert.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 22/18 Oppdatert Smittevernplan og nye prosedyrer ved radioaktivt utslipp

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Oppdatert Smitteverplan samt prosedyrer for utdeling av jodtabletter ved radioaktivt utslipp godkjennes.
Til toppen av siden 

 

 

PS 23/18 Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.06.2018

Saksordfører:

Stig Ove Sommervoll (AP)

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
 2. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
 3. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/ økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta.

Til toppen av siden 

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 21.06.2018 13:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051