Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.04.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger rådhus
Dato: 13.04.16.16
Tid: 13:00 - 15:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredning Vedtak 
PS 8/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 9/16 Aktuelle kandidater til fylkeskommunens likestilling- og mangfoldspris for 2015 utredning vedtak
PS 10/16 Nasjonale prøver- resultater og strategier for grunnskolen i Levanger kommune utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 4 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf - forfall
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Silje Augdal Friberg sp medlem ap/sp/krf - forfall
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Magne Nydal  krf varamedlem  ap/sp/krf   x Knut Holmen
Erik Undlien   sp varamedlem  ap/sp/krf   x Silje Augdal Friberg 
Arne Robert Groven krf varamedlem ap/sp/krf  x Khalil Obeed
Kim Karim Nilssen h varamedlem h x Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  

  
Orienteringer (før møtet ble satt):

 
Drøfting:

Kommunalsjef Marit E. Aksnes     drøftet med komiteen navnet på tidligere vedtatt Nesset oppvekstsenter. Komiteen ønsker ikke politisk behandling av saken.

Orientering i møtet:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern og inneklima i barnehagene, jfr. spørsmål i dk-møtet 9.3.16 v/kommunalsjef Marit E. Aksnes.  

Atle Busch     (V) stilte spørsmål angående åpningstider og bemanning ved Levanger ungdomshus.

Kommunalsjef Marit E. Aksnes   besvarte spørsmålet.

Til toppen av siden

 

 

PS 8/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.04.2016

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Magne Nydal     og Kristin Aas    

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Magne Nydal    og Kristin Aas  

Til toppen av siden

  

 

PS 9/16 Aktuelle kandidater til fylkeskommunens likestilling- og mangfoldspris for 2015

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.04.2016

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol   (AP) fremmet følgende forslag:

Kafe Verden foreslås som kandidat.

Begrunnelse:

Kafe Verden er et samarbeid mellom Levanger Røde Kors, Levangers unge Sanitetsforening, Levanger Frivilligsentral og Levanger kommune ved innvandrertjenesten og kulturtjenesten. I tillegg støtter mange frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner opp om driften. Samarbeidet startet i april 2013 og det er siden arrangert nærere 150 kafeer.

Kafeen arrangeres hver torsdag på Dampskipsbrygga i sentrum av Levanger mellom kl. 16.30-19.00 og er drevet på frivillig basis, koordinert av Frivilligsentralen og kulturenheten i Levanger i ca. 25% stilling.

Flere asylsøkere og flyktninger har funnet sin plass på kafeen, både som gjester og frivillige og mange mennesker som ellers ikke deltar i organisert frivillig aktivitet har gjennom sitt frivillige engasjement fått prøvd ut og mestret nye arbeidsoppgaver. Gjennom arbeidsfellesskapet på kafeene utveksles kunnskap og erfaringer som vi tror bidrar til større forståelse mellom mennesker og som igjen skaper inkludering av mange ulike grupper i samfunnet. Alle oppgaver som utføres av frivillige er like viktig for å holde kafedriften i gang. Enkelte som deltar uttaler at aktiviteten på kafeen gjør hverdagen deres litt lettere og at de glemmer litt av det som er vanskelig når de kan delta. De frivillige deltar i rigg/nedrigg av kafelokalet, matlaging (varmmat og kaffemat), kaffekoking, servering, kasseansvarlig og aktiviteter/underholdning.

Målgruppen for kafeens gjester er alle som bor i Levanger, men med fokus på integrering og mangfold. Dette gjenspeiler også gjestene som bruker kafeen.

Samlet har kafeen et mangfold av: gjester, frivillige, aktiviteter/underholdning og mat.

Informasjon om aktiviteten på kafeen finnes også på: https://www.facebook.com/KafeVerden


Stig Ove Sommervoll   (AP) fremmet følgende forslag:

Forslag på kandidat til Nord-Trøndelag fylkeskommunes likestillings- og mangfoldspris for 2015: Levanger kommune med prosjektet «Menn i Helse»

Begrunnelse:
Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra Nav og lønn fra kommunen.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Beregninger som Statistisk sentralbyrå har gjort viser at behovet vil øke i årene som kommer. I 2035 vil det på landsbasis mangle 57 000 helsefagarbeidere.

Menn i helse er et samarbeid mellom følgende aktører: kommune, Nav, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom Kjerkols forslag og Sommervolls forslag ble Kjerkols forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme som ble avgitt for Sommervolls forslag.

VEDTAK:

Levanger kommune foreslår Kafe Verden, Levanger som kandidat til å motta Nord-Trøndelag fylkeskommunes likestilling- og mangfoldspris for 2015.

Begrunnelse:

Kafe Verden er et samarbeid mellom Levanger Røde Kors, Levangers unge Sanitetsforening, Levanger Frivilligsentral og Levanger kommune ved innvandrertjenesten og kulturtjenesten. I tillegg støtter mange frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner opp om driften. Samarbeidet startet i april 2013 og det er siden arrangert nærere 150 kafeer.

Kafeen arrangeres hver torsdag på Dampskipsbrygga i sentrum av Levanger mellom kl. 16.30-19.00 og er drevet på frivillig basis, koordinert av Frivilligsentralen og kulturenheten i Levanger i ca. 25% stilling.

Flere asylsøkere og flyktninger har funnet sin plass på kafeen, både som gjester og frivillige og mange mennesker som ellers ikke deltar i organisert frivillig aktivitet har gjennom sitt frivillige engasjement fått prøvd ut og mestret nye arbeidsoppgaver. Gjennom arbeidsfellesskapet på kafeene utveksles kunnskap og erfaringer som vi tror bidrar til større forståelse mellom mennesker og som igjen skaper inkludering av mange ulike grupper i samfunnet. Alle oppgaver som utføres av frivillige er like viktig for å holde kafedriften i gang. Enkelte som deltar uttaler at aktiviteten på kafeen gjør hverdagen deres litt lettere og at de glemmer litt av det som er vanskelig når de kan delta. De frivillige deltar i rigg/nedrigg av kafelokalet, matlaging (varmmat og kaffemat), kaffekoking, servering, kasseansvarlig og aktiviteter/underholdning.

Målgruppen for kafeens gjester er alle som bor i Levanger, men med fokus på integrering og mangfold. Dette gjenspeiler også gjestene som bruker kafeen.

Samlet har kafeen et mangfold av: gjester, frivillige, aktiviteter/underholdning og mat.

Informasjon om aktiviteten på kafeen finnes også på: https://www.facebook.com/KafeVerden

Til toppen av siden

  

 

PS 10/16 Nasjonale prøver- resultater og strategier for grunnskolen i Levanger kommune

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken tas til orientering. Nærmere informasjon om hvordan skolene forbereder seg til, gjennomfører, følger opp og nyttiggjør seg resultatene fra de nasjonale prøvene legges inn som en del av kvalitetsrapport for grunnskolen 2016.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.04.2016

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol     (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Driftskomiteen ønsker en mer konkret beskrivelse av hvordan skolene jobber med resultatene av de nasjonale prøvene, framlagt til kommunestyrets behandling av saken.

Avstemning:

Kjerkol’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Driftskomiteen ønsker en mer konkret beskrivelse av hvordan skolene jobber med resultatene av de nasjonale prøvene, framlagt til kommunestyrets behandling av saken.

INNSTILLING:

Saken tas til orientering. Nærmere informasjon om hvordan skolene forbereder seg til, gjennomfører, følger opp og nyttiggjør seg resultatene fra de nasjonale prøvene legges inn som en del av kvalitetsrapport for grunnskolen 2016.

Til toppen av siden

  

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 13.04.2016 17:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051