Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.02.19 - sak 7/19 - Valg av eierrepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg

Kari Olafsen Aunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Kari Olafsen Aunet
Arkivref. 2019/672
   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.02.19 7/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende velges som eierrepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg:

Følgende velges som vararepresentant: 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommune ble eier av Kosekroken barnehage 01.01.2018 og skiftet navn på barnehagen til Bjørnang barnehage.

Kommunens barnehager har alle eierrepresentant i sine samarbeidsutvalg som er medlemmer i driftskomiteen.

Kommunestyret har delegert til driftskomiteen å oppnevne medlemmer/varamedlemmer til samarbeidsutvalgene ved institusjonene i Levanger kommune.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Vurdering:

Driftskomiteen oppnevner eierrepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg jfr. praksis. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.02.2019 17:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051