Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.06.19 - sak 20/19 - Staup helsehus - samarbeidsutvalg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7266

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 12.06.19 20/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Det opprettes samarbeidsutvalg for Staup helsehus.
  2. Politisk representant: ______ Politisk vararepresentant: ________
  3. Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

I driftskomiteens møte, sak 5/18 ble det oppnevnt medlemmer til samarbeidsutvalg for institusjonene. Staup helsehus var ikke med da. Det er behov for at det opprettes et samarbeidsutvalg for Staup helsehus så snart som mulig.

Vurdering:

Rådmannen vil foreslå at det opprettes samarbeidsutvalg for Staup helsehus, og at driftskomiteen utpeker politisk representant med vararepresentant. For øvrige - som blant annet seniorråd, ansattrepresentanter, pensjonistlag foreslås at ordføreren gis fullmakt til å oppnevne når forslag på kandidater er klare (etc).

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.06.2019 17:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051