Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.06.19 - FO 4/19 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - Planer for vedlikehold Halsan barneskole

Jeg deltok den 03.06.19 i Halsan barneskoles møter for Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget.

Mye er veldig bra på Halsan skole, og det gleder meg at de i møtene sa at de opplever trafikksituasjonen som mye bedre etter de tiltakene som er gjort langs skoleveien.

Det kom dessverre også fram at det er en viss frustrasjon ved skolen over en del forhold som virker uheldig inn på trivselen og læringsmiljøet ved skolen, jfr Elevundersøkelsen for 7. trinn dette skoleåret. De forholdene som ble tatt opp i møtene var bl.a.:

  • Uteområdet er langt fra tilfredsstillende for lek og avkobling for elevene.
  • Renhold er ikke tilfredsstillende ved sykefravær og ved at de som utfører det ikke har nok tid til å gjøre jobben ferdig - her ble det bl.a. nevnt at toaletter ikke vaskes, gymsal og garderober blir dårlig rengjort.
  • Skolen forfaller da lite er gjort for å oppgradere den siden den ble bygd. Skolen trenger sårt en renovering/oppgradering. I år påbegynnes oppgradering av ventilasjonsanlegget, men dette oppleves ikke tilstrekkelig.
  • Vaktmestertjenesten er blitt kraftig redusert. Det gjør at små feil og skader ikke blir utbedret straks og er med på å forsterke graden av forfall.

 
I Elevundersøkelsen kommer det fram at elevene gir veldig god score på støtten de får hjemmefra (score hele 4,7). Det er min påstand at her har skolen et særlig fortrinn, men det må ivaretas også ved at foresatte og FAU opplever at skolen og området rundt ivaretas og utvikles på en god måte også innenfor de områdene jeg har pekt på ovenfor.


Hva er de konkrete planene kommunen har for å svare opp disse områdene?

Atle Busch - klikk for personkort
Atle Busch
, V

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 12.06.2019 17:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051