Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.11.15 - sak 34/15 - Oppnevning av Driftskomiteens representant til Kulturukekomiteen

Reidun Johansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivref. 2015/2123
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.11.15 34/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som Driftskomiteens representant til Kulturukekomiteen oppnevnes:  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Driftskomiteens vedtak sak 15/15


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kulturenheten har i 2015 igangsatt et prosjekt for å styrke Levanger Frivilligsentral. Prosjektstillingen som er lagt til frivilligsentralen skal koordinere flere sentrale aktiviteter der det er involvert frivillige lag og foreninger, deriblant koordinering Kulturuka.

Kulturenheten har i samråd med årets kulturukekomité utarbeidet mål for kulturuka, et forslag til organiseringen av arbeidet og et mandat for kulturukekomitéen. Samtidig er det laget utkast til en samarbeidsavtale med Levanger Frivilligsentral og med Levanger Næringsforum om organisering og gjennomføring av Kulturuka i Levanger. Begge organisasjonene har vært positive til en slik avtale. Forslag til samarbeidsavtale er lagt ved saken.

Forslag til mål, organisering og mandat:

KULTURUKA I LEVANGER

Hovedmål:

Kulturuka skal bidra til fellesskap og identitetsfølelse i kommunen. 

Delmål:

  • Kulturuka skal skape aktivitet og bidra til at mange besøker Levanger denne uka
  • Kulturuka skal bidra til at flere opplever og deltar i kulturaktiviteter
  • Kulturuka skal synliggjøre det frivillige kulturlivet i kommunen


Organisering

Kulturuka eies av Levanger kommune, og arrangeres i samarbeid med næringslivet i kommunen og frivilligheten. Det inngås en samarbeidsavtale mellom Levanger kommune, Levanger frivilligsentral og Levanger Næringsforum. 

Det etableres en kulturukekomité som skal ha representanter fra kommunen, næringslivet og frivilligheten. For å sikre kontinuitet i komiteen må halve gruppa velges for 2 år.

Kulturuka skal arrangeres den andre uka i juni hvert år og evalueres umiddelbart etterpå. Ny komite for påfølgende år nedsettes før 1. oktober. I sak 15/15 vedtok daværende driftskomite følgende:

  1. Driftskomiteen slutter seg til forslaget om mål og organisering av Kulturuka i Levanger og mandat for kulturukekomiteen.
  2. Rådmannen inngår samarbeidsavtale med Levanger frivilligsentral og Levanger Næringsforum for en bedre forankring av kulturuka hos kommunen, frivilligheten og næringslivet.
  3. Driftskomiteen oppnevner en representant til årets kulturukekomite: Annikken Kjær Haraldsen
  4. Driftskomiteen oppnevner en ny representant for de neste to år til kulturukekomiteen på det første møtet etter valget høsten 2015.


Vurdering:

Kulturuka er et viktig arrangement for Levanger kommune, og er med på å bidra til fellesskap og identitetsfølelse i kommunen. De siste årenes kulturuke har vært svært godt besøkt, men for at kulturuka skal vokse og bli større er det også viktig å ha en forutsigbarhet når det gjelder tidspunktet for kulturuka.

Det er nødvendig å forankre kulturuka godt både administrativt og politisk i Levanger kommune, men også hos frivilligheten og næringslivet. En samarbeidsavtale med Levanger frivilligsentral og Levanger Næringsforum vil bidra til dette. At Driftskomiteen oppnevner en representant til kulturukekomiteen vi bidra til en tydelig forankring av arrangementet også blant de folkevalgte. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.11.2015 18:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051