Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.11.15 - sak 33/15 - Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgnemnd

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2015/1086 - /010
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.11.15 33/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i driftskomiteen.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd: ________________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Driftskomiteen skal foreta valg av medlemmer til følgende utvalg, råd og nemnder:

 • Ekne gymsal og grendehus – medlem i styret
 • evakuerings- og tilflyttingsnemnd
 • halltun samfunnshus – medlem i styret  
 • ika-trøndelag IKS
 • interkommunalt fjellområde  
 • krigsminnesmerket ved Fættenfjorden
 • kulturpriskomiteen (driftskomiteens egen underkomite)
 • kulturskolen i Levanger  
 • Ronglan samfunnshus – medlem i styret  
 • samarbeidsutvalg barnehager  
 • samarbeidsutvalg i pleie- og omsorg  
 • samarbeidsutvalg skoler
 • Skogn museumslag, tilsynsnemnda for herrestua, Skogn og tilsynsnemnda for Skogn bygdemuseum  
 • stiftelsen studentboliger Levanger   
 • tilsynsnemnda for friluftsområdet falstadberget  
 • Ytterøy samfunnshus


For at valgene i driftskomiteen skal kunne gjennomføres effektivt er det nødvendig at de er foreberedt av en arbeidsgruppe som kan fungere som valgnemnd. 

Vurdering:

Rådmannen vil foreslå at det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd i forbindelse med valg av andre råd, nemnder utvalg m.m. Valgnemndas innstilling bør kunne legges fram til behandling i driftskomiteens møte den 9. desember 2015.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.11.2015 18:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051