Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 - Revidering av vedtekter for kommunale barnehager 2017

Kari Olafsen Aunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Kari Olafsen Aunet 
Arkivref. 2017/6878
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.10.17 24/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune, gjeldende fra 2017, vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedtektene revideres for å tilpasses nytt lovverk og for å gi bedre forståelse av innholdet. 

Vedlegg:

1

Gjeldende vedtekter for kommunale barnehager PDF

2

Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Vedtektene ble sist revidert i Driftskomiteen 14.11.12 sak 8/06. Det er etter dette foretatt endringer i lov og forskrift.

  • Det er skrevet noe mer utfyllende tekst for å gi bedre forståelse av innholdet.
  • Lovtekst er klippet inn.
  • Forvaltningsansvar er presisert
  • Retten til barnehageplass er endret
  • Presisert mulighet for redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt


Forslaget til nye vedtekter er tatt opp i ledermøte med alle kommunale styrere og alle har hatt mulighet til å komme med innspill. 

Vurdering:

Som følge av endringer i Lov, forskrift og erfaringer, er det nødvendig å revidere vedtektene for kommunale barnehager.

Revidering av vedtektene har ikke økonomiske konsekvenser, ut over det som eventuelt kan følge av lov og forskrift.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.10.2017 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051