Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.10.17 - FO 3/17 Interpellasjon fra Asbjørn Brustad (SP) - Kjøp av privat helse- og omsorgstjeneste

Det er kjent at Levanger kommune kjøper private helse og omsorgstjenester i forhold til noen få av våre innbyggere. Det står i økonomiplan 2018 – 2021 at det skal gjennomgås avtaler med andre for å se om tjenestene kan tilbakeføres til kommunen. I kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» 2015-2030 står det: «Kommunen har et ansvar for å yte forsvarlige tjenester. Tjenestetilbudet som kommunen har ansvar for skal ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte»... videre: «Finner kommunen behov for bruk av privat tjenesteleverandør kan dette skje ved utlysing av tjenestekonsesjon i henhold til føringer gitt i lov om offentlige anskaffelser og utlyses via DOFFIN. Konsesjonsgrunnlag som utarbeides må være politisk forankret.» (side 65 i planen)


Spørsmål:

  1. I hvilket omfang benyttes private tjenesteleverandører i forhold til kjøp av helse og omsorgstjenester i Levanger kommune - antall brukere og budsjett i forhold til kjøp av disse tjenestene?
  2. Hva er gjort i forhold til at kommunen skal kunne utføre disse tjenestene?
  3. På hvilken måte forankres kjøp av private tjenester politisk?

 
Forslag til vedtak:

  1. Kommunale oppgaver skal i hovedsak utføres av kommunen.
  2. Kommunen skal arbeide aktivt for å tilrettelegge for at kommunen selv skal utføre de helse og omsorgstjenestene som i dag utføres av private.


Asbjørn Brustad - klikk for personkort
Asbjørn Brustad, SP

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 11.10.2017 16:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051