Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.05.16 - sak 16/16 - Innmelding av nye idrettsanlegg som gir mulighet for å søke spillemidler 2016/2017

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2016/2389
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.05.16 16/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Anlegg det søkes spillemidler til må være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I Levanger er det Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018), og jfr. årshjul spillemidler er det innmelding av nye anlegg hver vår.  

Vedlegg:

1

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det er et vilkår for å kunne søke spillemidler at anleggene er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 

Levanger vedtok 17.12.14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018).  Dette er en anleggsplan og et arbeidsverktøy for å prioritere spillemidler i lys av overordna utfordringer, sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov, og den regionale delen av planen er felles med Verdal kommune.

Mål 2030 og strategier 2015-2018 i anleggsplanen er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Levanger.

Handlingsprogram anlegg 2015-2018 er en del av temaplanen, og rulleres hver vår. Handlingsprogrammet skal inneholde både private og offentlige anlegg som skal søke spillemidler, og gjelder for både nye anlegg og eksisterende anlegg som skal rehabiliteres. 

For å sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt, benyttes sjekkskjema for idrettsanlegg ved innmelding av nye anlegg ved årlig rullering av handlingsprogrammet. Dette skal i tillegg stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i handlingsprogrammet før spørsmålene på sjekkskjema er avklart.

Følgende anlegg er meldt inn med sjekkskjema for idrettsanlegg:

 • Utvidelse trasè tilrettelagt for funksjonshemmede, Frolfjellet skisenter – Frol IL
 • Garasje og lager, Reemyra stadion – Skogn IL
 • Klubbhus, Elberg stadion – IL Sverre
 • Snøproduksjon, Møssingdalen – IL Aasguten
 • Snøproduksjon, Torsbustaden alpinsenter – Skogn IL alpint
 • Rehabilitering lysanlegg, Torsbustaden alpinsenter – Skogn IL alpint
 • Utbedring heis- og løypetrasè, Torsbustaden alpinsenter – Skogn IL alpint
 • Villsvinbane, Torsbustaden – Levanger jeger- og fiskerlag  
 • Rehabilitering 11 kunstgressbane, Nesseguttbanen – Sportsklubben Nessegutten
 • Ponnistall – Nossum travpark
 • Klubbhus Ekne – Ekne IL
 • Nærmiljøanlegg, lekeplass Julsborg – Julsborg Grendalag
 • Nærmiljøanlegg, Skogheimvegen – Skogheimvegen aktivitetspark
 • Sti rundt Eidsbotn – Levanger kommune
 • Aktivitetssal og nærmiljøanlegg på uteområdet, Ytterøy skole – Levanger kommune 
 • Nærmiljøanlegg uteområdet, Nesset barneskole – Levanger kommune
 • Nærmiljøanlegg, Kjønstadmarka 2 – Levanger kommune
 • Nærmiljøanlegg, Fossingtrøa – Levanger kommune
 • Trimtrapp, Staupshaugen – Levanger kommune
 • Nærmiljøanlegg, Staup helsehus – Levanger kommune


Villsvinbane i Torsbustaden ble meldt inn våren 2015, men ble ikke tatt inn da på grunn av behov for en Disposisjonsplan for Torsbustaden før videre anleggsutvikling i området. Disposisjonsplan for Torsbustaden ble vedtatt 27.01.16.  

Det kan gis tilskudd til rehabilitering av kunstgressbaner for fotball etter minimum ti års brukstid, derfor er rehabilitering av 11er kunstgressbane på Nesseguttbanen meldt inn.

Ponnistall på Nossum travpark tas inn under forutsetning av at de er godkjent søker av spillemidler. Dette er til vurdering hos Kulturdepartementet.   

Levanger Fritidspark (LFP) har ikke meldt inn noen anlegg ved rullering vår 2016, men gis likevel anledning til å søke spillemidler 2016/2017 hvis det blir aktuelt. Den videre anleggsutviklingen på LFP avhenger av blant annet endelig plassering, størrelse og innhold i sykkelvelodromen. Det er behov for en disposisjonsplan for LFP og den sees i sammenheng med sykkelvelodromen

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at alle innmeldte anlegg tas inn, og kan søke spillemidler 2016/2017. Anleggene anses å være i trå med mål og strategier for den videre anleggsutviklingen i Levanger kommune, og støttes av Levanger idrettsråd.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.05.2016 19:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051