Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.05.16 - sak 13/16 - Museene i Levanger - politisk valgte representanter for Levanger kommune

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2012/8327 - /C50
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.05.16 13/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Levanger kommunes to politisk valgte medlemmer i Museene i Levanger er:
  -
  -
 2. Rådmannen tar initiativ til det første møtet i MiL og legger fram forslag til vedtekter.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Rapporten «Museumspolitisk plattform i Levanger». Se sak i DK 05.12.12. 


Saksopplysninger:

I desember 2012 ble det gjort et vedtak i Driftskomiteen om opprettelse av et samhandlings- og rådgivingsorgan for alle museene i Levanger, heretter kalt MiL. Vedtaket sier at Levanger Kommune skal ha to politisk valgte medlemmer i MiL. Disse velges av driftskomiteen for en periode på 4 år (valgperioden). Ved etablering velges medlemmene for resten av inneværende valgperiode.

Øvrige medlemmer i MiL er representanter fra:

 • Levanger fotomuseum
 • Bymuseet i Levanger
 • Åsen Museum- og historielag
 • Skogn Museumslag
 • Ytterøy Bygdetun
 • Rinnleirets venner (evt. nytt Rinnleiret Museum om dette blir etablert)


Det har av ulike årsaker tatt tid å etablere MiL. En av grunnene er at de tidligere vedtektene i Stiftelsen Levanger Museum hadde formuleringer om at stiftelsen skulle ha en koordinerende rolle for museumsarbeidet i kommunen. Stiftelsen satte i 2004 bort driften av samlingene til det konsoliderte museet. Stiftelsen har siden dette vært et rent eiendomsselskap for samlingen til Levanger fotomuseum. Høsten 2015 ble vedtektene revidert for å få en utforming i tråd med det som er dette styrets ansvar.

Etter at vedtektene i Levanger museum (nå Levanger fotomuseum) ble revidert, er behovet for å opprette MiL nå tydelig for alle parter. I etterkant av årsmøtet i Levanger Fotomuseum den 26. april i år, ble etableringen av MiL etterlyst av de deltagende museene i Stiftelsen.

Når Driftskomiteen har utnevnt to politisk valgte representanter til MiL, vil administrasjonen ta initiativ til det første møtet i dette rådet. 

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at opprettelsen av MiL er viktig for å ha et organ for samhandling på museumsområdet i Levanger. MiL vil også være viktig for god dialog mellom kommunens politikere og administrasjon.

Det har vært et politisk ønske om å etablere MiL siden behandlingen av rapporten om museumspolitisk plattform i Levanger i 2012.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.05.2016 19:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051