Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.05.16 - FO 1/16 Spørsmål fra Kari Kjerkol (AP) – Logopedtjenester i Levanger kommune

Få hjerneslagpasienter med språkvansker får tilbud som er i tråd med nasjonale retningslinjer. Rehabiliteringen starter gjerne for sent og behandlingsintensiteten er for lav. En hovedårsak er en uavklart ansvarsdeling mellom helse- og utdanningssektoren. Kanskje bør ansvar for språk- og kommunikasjonsvansker hos voksne overføres til helsesektoren.

Språkvansker (afasi) på grunn av hjerneslag er en alvorlig funksjonsnedsettelse som medfører enda mer redusert livskvalitet og deltakelse i aktiviteter enn hjerneslag uten afasi. Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler at «logopediske tiltak ved afasi bør igangsettes i akuttfasen» og «være av tilstrekkelig mengde og hyppighet (mer enn 5 timer per uke)».

Situasjonen i Levanger:
Levanger kommune har ingen ansatte logopeder. Det er seks privatpraktiserende logopeder i Levanger som har avtale med Helfo, av dem er det fire som brukes. Etter slag/ulykker er det sykehuset som starter rehabiliteringen, det skjer umiddelbart. Utfordringen ligger i utskrivingen, der pasienten enten skal hjem eller på institusjon. Det er da kommunen kommer inn i bildet, med ansvar for videre oppfølging. I Levanger kan det ta et par måneder fra utskriving fra sykehus til videre logopedhjelp er på plass.


Kan rådmannen svare på følgende spørsmål:

Har kommunen planer om å forbedre logopedtjenesten til voksne i Levanger, og i tilfellet hvilke planer har kommunen?

Referanser: Tidsskrift for Den norske legeforening og Levanger voksenopplæring

Kari Johanne Kjerkol - klikk for personkort
Kari Johanne Kjerkol, AP

behandling

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 11.05.2016 19:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051