Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.10.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: 1045 (gamle kantina 1. etg), Levanger rådhus
Dato: 10.10.18
Kl.: 11.00 - 14.35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 24/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 25/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 26/18 Nye vegnavn på Stokkberget, Åsen utredning vedtak
PS 27/18 Delegeringsreglement for Levanger kommune, revidert utgave høsten 2018 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 3 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf - Forfall
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - Forfall
Atle Busch v medlem v - Forfall 
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - Forfall
Rolf Inge Elvbakken ap varamedlem ap/sp/krf x Asbjørn Brustad
Kim Nilssen h varamedlem h x Anne Kathrine Nordhammer Solberg 
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv varamedlem mdg/sv x Olaug Julie Aasan
Ingen vara     ap/sp/krf - Knut Holmen
Ingen vara    v - Atle Busch 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 
Oda Amalie Kise Hjertstrøm (SV) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.00

Orienteringer:

 
Temamøte oppvekst – orienteringer:

  • Ledelsesplattform og OU-prosess v/kommunalsjef Marit E. Aksnes
  • Ressursfordelingsmodellen grunnskoler v/ økonomirådgiver Marit Berg Ness - presentasjon PDF
  • Prosjektrapport: Framtidig organisering av opplærings- og omsorgstilbudet i skole og sfo-tid for elever med omfattende hjelpebehov i Levanger kommune v/utviklingsleder Anne Grete Wold
  • Lærernorm i skole og pedagognorm i barnehage v/kommunalsjef Marit E. Aksnes
  • Utfordringer i oppvekst jf. regnskap v/kommunalsjef Marit E. Aksnes
  • UTSATT - Oppvekstplanen- revidert tiltaksdel v/kommunalsjef Marit E. Aksnes 

Til toppen av siden

 

PS 24/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 10.10.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Magne Nydal og Rolf Inge Elvbakken

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Magne Nydal og Rolf Inge Elvbakken
Til toppen av siden

 

 

PS 25/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 10.10.2018

Orientering i møte:

Orientering ble gitt i møtet v/Heidi Rygg, tjenesteområdeleder

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 26/18 Nye vegnavn på Stokkberget, Åsen

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 10.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende vegnavn for nye adkomstveger inn til boligfelt på Stokkberget vedtas i medhold av lov om stedsnavn § 5:

  • Stokkbergvegen
  • Kalkryggen
    Til toppen av siden

 

 

PS 27/18 Delegeringsreglement for Levanger kommune, revidert utgave høsten 2018

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 10.10.2018

Forslag i møte:

Rolf Inge Elvbakken (AP) fremmet følgende forslag:

Driftskomiteen har følgende forslag til endringer/tillegg – til rådmannens forslag til delegeringsreglement:

Tjenester som kommunen har ansvar for skal ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte.

Finner kommunen behov for privat tjenesteleverandør kan dette skje ved utlysning av tjenestekonsesjon i henhold til føringer gitt i lov om offentlige anskaffelser og utlyses via DOFFIN. Konsesjonsgrunnlag som utarbeides må være politisk forankret. (kommunedelplan «Mestring for alle»)

Plassering:

Side 5 – under Delegering etter særlov, Helse og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr 30

Avstemning:

Elvbakkens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Driftskomiteen har følgende forslag til endringer/tillegg – til rådmannens forslag til delegeringsreglement:

Tjenester som kommunen har ansvar for skal ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte.

Finner kommunen behov for privat tjenesteleverandør kan dette skje ved utlysning av tjenestekonsesjon i henhold til føringer gitt i lov om offentlige anskaffelser og utlyses via DOFFIN. Konsesjonsgrunnlag som utarbeides må være politisk forankret. (kommunedelplan «Mestring for alle»)

Plassering:

Side 5 – under Delegering etter særlov, Helse og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr 30

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 14.11.2018 13:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051