Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.05.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom 1119, Levanger rådhus
Dato: 10.05.17
Tid: 12:00 - 12:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 11/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 12/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 13/17 Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 utredning vedtak
PS 14/17 Innmelding av nye idrettsanlegg som gir mulighet for å søke spillemidler 2017/2018 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf - forfall
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Rolf Inge Elvbakken ap  varamedlem ap/sp/krf   x Kristin Aas

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  


Etter driftskomitemøtet ble det holdt dialogmøte med oppvekst, jfr. oversikt temadager
Til toppen av siden 

 

PS 11/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.05.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Anne Kathrine Nordhammer Solberg og Erik Undlien

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Anne Kathrine Nordhammer Solberg og Erik Undlien
Til toppen av siden 

 

 

PS 12/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.05.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 

 

 

PS 13/17 Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.05.2017

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslaget til forskrift legges ut til høring med følgende endringer/tillegg:

§ 3. Definisjoner

a) Langtidsopphold i Sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (HDO). Langtidsopphold i sykehjem, eller HDO i bokollektiv eller bofellesskap er bemannet med helsefaglig personell gjennom hele døgnet. Langtidsopphold i sykehjem og HDO er likestilte i forhold til omsorgsnivå.

§ 5. Vedtak

Første avsnitt endres til: (og 3. avsnitt flyttes opp)

Tildeling av eller avslag på langtidsopphold i sykehjem eller HDO skjer på bakgrunn av søkers individuelle og helhetlige behov. Det fattes enkeltvedtak.

Søker har rett til å klage på vedtak om avslag og plass på venteliste, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven §2-7 andre ledd og § 7-2.

Nytt 4.avsnitt:

Saksbehandlingstiden for søknad om langtidsopphold i sykehjem eller HDO er 3 uker. Vedtaket fattes av leder for Helse og omsorgstorget etter innstilling fra saksbehandler. Saken skal være drøftet i kommunens inntaksteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt. Enhetsleder for institusjonstjenesten er leder for inntaksteamet.

§ 6 Oppfølging av søkere på venteliste

Ny setning:

Helse- og omsorgstorget er ansvarlig for kommunens venteliste.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Forslaget til forskrift legges ut på høring i h.h.t. forvaltningslovens § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte med følgende endringer/tillegg (høringsfrist 10.06.2017):

§ 3. Definisjoner

a) Langtidsopphold i Sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester(HDO). Langtidsopphold i sykehjem, eller HDO i bokollektiv eller bofellesskap er bemannet med helsefaglig personell gjennom hele døgnet. Langtidsopphold i sykehjem og HDO er likestilte i forhold til omsorgsnivå.

§ 5. Vedtak

Første avsnitt endres til: (og 3. avsnitt flyttes opp)

Tildeling av eller avslag på langtidsopphold i sykehjem eller HDO skjer på bakgrunn av søkers individuelle og helhetlige behov. Det fattes enkeltvedtak.

Søker har rett til å klage på vedtak om avslag og plass på venteliste, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven §2-7 andre ledd og § 7-2.

Nytt 4.avsnitt:

Saksbehandlingstiden for søknad om langtidsopphold i sykehjem eller HDO er 3 uker. Vedtaket fattes av leder for Helse og omsorgstorget etter innstilling fra saksbehandler. Saken skal være drøftet i kommunens inntaksteam. Teamet er tverrfaglig sammensatt. Enhetsleder for institusjonstjenesten er leder for inntaksteamet.  

§ 6 Oppfølging av søkere på venteliste

Ny setning:

Helse- og omsorgstorget er ansvarlig for kommunens venteliste.
Til toppen av siden 

 

 

PS 14/17 Innmelding av nye idrettsanlegg som gir mulighet for å søke spillemidler 2017/2018

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.05.2017

Saksordfører:

Stig Ove Sommervoll (AP)

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Justert handlingsprogram anlegg 2015-2018 vedtas. 

Temaplan anlegg for leik idrett og aktivitet revideres.

Til toppen av siden 

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 10.05.2017 14:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051