Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.04.19 - FO 3/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Evaluering av, behov for og organisering av området helse og velferd

Jeg viser til enstemmig vedtak i driftskomiteen 14.11.2018 og interpellasjon FO 2/19 i kommunestyret 30.01.2019.

I møtet i driftskomiteen ble følgende vedtatt:

Det settes ned et utvalg bestående av administrativ ledelse, politisk ledelse og tillitsvalgte(trepartssamarbeid) for å se på behov for kommende kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd med mål om å få best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Gruppen må se på kommunen som helhet.

Interpellasjonen i kommunestyret ble avvist. I sitt svar henviste ordføreren til vedtaket i driftskomiteen og mente det var mest fornuftig at evalueringen foretas i henhold til dette vedtaket. Ordføreren foreslo videre at gruppen suppleres med en politiker fra mindretallet.

For å få best mulig resultat av arbeidet er det viktig at administrasjonen, tillitsvalgte og politikere gjør dette arbeidet sammen. Dette for å få så bred medvirkning som mulig, spredning av kunnskap og forståelse av områdets mange oppgaver.

Gruppen bør ikke være for stor, fagforeningene bør derfor enes om en tillitsvalgt som skal representere de ansatte, flertallskonstellasjonen må velge sine to politikere som skal representere flertallet og mindretallet må enes om en politiker som skal representere mindretallet.

Gruppen kan, ved behov, hente inn kompetanse fra andre ansatte eller politikere.

Forslag til vedtak:

  1. Det settes ned et utvalg som skal evaluere, se på behov for kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd i Levanger kommune. Gruppen skal bestå av kommunalsjef helse og velferd, enhetsleder hjemmetjenester, 1 tillitsvalgt, 2 politikere fra flertallskonstellasjonen og 1 politiker fra mindretallet. Gruppen ledes av kommunalsjef helse og velferd.
  2. Rådmannen skal sørge for at gruppen blir etablert og at arbeidet starter før sommerferien 2019.
  3. Gruppen skal, underveis i arbeidet, ha kvartalsvis rapportering i driftskomiteen.


Stig Ove Sommervoll - klikk for personkort
Stig Ove Sommervoll
, AP

behandling

Reglement: Interpellasjoner/spørsmål
Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 06.05.2016 14:54 Sist endret: 11.04.2019 08:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051