Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.02.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: HUNT
Dato: 10.02.16
Tid: 13:00 - 15:35

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 3/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 4/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 5/16 Behovet for dagaktivitetstilbud til demente - en framskriving av behov og dimensjonering utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Silje Augdal Friberg sp medlem ap/sp/krf x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  

 

Knut Holmen (AP) tiltrådte møtet, kl. 14.05, etter behandling av de ordinære saker.
Kari Johanne Kjerkol (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 15.00, etter orientering fra HUNT.

Stig Ove Sommervoll (AP) stilte spørsmål angående jernbaneovergangen på Skogn. Kommunalsjef oppvekst besvarte spørsmålet. Det vil bli lagt fram nærmere redegjørelse i et senere møte.

Orienteringer:

  • Logopedtjenesten i kommunen v/Rune Leirset
  • Fysioterapitjenesten og behovene framover v/Inger Lise Helgesen - presentasjon PDF
  • HUNT - Orientering om strategiske planer v/professor Kristian Hveem
  • OU 2012 i helse – prosess, involvering og resultat – strategiske valg og organisatoriske endringer v/kommunalsjef Jon Ketil Vongraven - presentasjon PDF
  • HUNT - Omvisning v/professor Kristian Hveem
    Til toppen av siden

 

PS 3/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.02.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. Saksansvarlig for oppsatte referatsaker bes være tilgjengelig i møtet for å svare på spørsmål.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. Saksansvarlig for oppsatte referatsaker bes være tilgjengelig i møtet for å svare på spørsmål.
Til toppen av siden

 

 

PS 4/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.02.2016

Forslag i møte:

Til å underskrive protokoll velges: Hanna Ellisiv Johansen (KRF) og Stig Ove Sommervoll (AP)

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å underskrive protokoll velges: Hanna Ellisiv Johansen (KRF) og Stig Ove Sommervoll (AP)
Til toppen av siden

 

 

PS 5/16 Behovet for dagaktivitetstilbud til demente - en framskriving av behov og dimensjonering

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 10.02.2016

Saksordfører:

Kristin Aas (AP)

Forslag i møte:

Kristin Aas (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Driftskomiteen ønsker en mer konkret og detaljert oversikt over de behov, planer og tilbud som gis til demente i Levanger kommune, framlagt til kommunestyrets behandling av saken.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Aas sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Driftskomiteen ønsker en mer konkret og detaljert oversikt over de behov, planer og tilbud som gis til demente i Levanger kommune, framlagt til kommunestyrets behandling av saken.

INNSTILLING:

Kommunestyret i Levanger tar saken til orientering.

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 03.03.2016 11:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051