Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.12.15 - sak 37/15 - Priser og stipend 2015

Frode Asbjørn Hallem - klikk for personkort
Saksbehandler: Frode Asbjørn Hallem
Arkivref. 2015/7880
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.12.15 37/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 1. Kulturpris, Frivilligpris, Ildsjelpris, Kulturstipend. Retningslinjer for tildeling
 2. Driftskomiteens vedtak i sak 35/15, valg av arbeidsgruppe
 3. Forslag til kandidater Kulturpris/-stipend, Innsats/Ildsjelpris og Frivilligpris 2015 – med begrunnelser
 4. Tidligere pris- og stipendmottakere - Kulturpris - Ildsjelpris - Kulturstipend + Frivilligpris


Saksopplysninger:

Kulturpris, Frivilligpris, Ildsjelpris og Kulturstipend ble annonsert i Innherred Avis og på kommunens nettsider flere ganger med frist 20.11.15. Saken er også redaksjonelt omtalt i samme avis. 

Utfyllende informasjon ligger på kommunens hjemmesider.

Arbeidsgruppa bestående av Kari Kjerkol, Silje Augdal Friberg og Khalil Obeed avholdt møte med kulturadministrasjonen mandag 23. november og mandag 30. november og legger frem sin innstilling med begrunnelse til møte i Driftskomiteen 09.12.15.

Ved fristens utløp hadde det kommet inn seks forslag på Kulturpris, fem forslag på Frivilligpris, fire forslag på Ildsjelpris og fire søknader på Kulturstipend innen fristen.

Registrerte forslag pr. 20.11.15:

Foreslått til å motta Kulturpris (antall forslag i parentes):

 • Laila Aunet (2)
 • Levanger Fotballklubb v/ Andreas Holmberg (1)
 • Arnold Hjelde (2)
 • Kari Palari Kulturgryte v/ Grethe Kosberg og Frank Haugskott (1)
 • Levanger Mannssonglag (2)
 • Levangeroktetten (1)


Foreslått til å motta Frivilligpris (antall forslag i parentes):

 • Hildur Indahl (1)
 • John Arne Jenssen (1)
 • Heidi Jørgensen og Alv Noem (1)
 • Levanger Fotballklubb, Vaktstyrken (1)
 • Torbjørn Nyborg (1)


Foreslått til å motta Ildsjelpris (antall forslag i parentes):

 • Asbjørn D. K. Eklo (1)
 • Sturla Lorås (2)
 • Guri Skjesol (1)
 • Lasse Svarva (1)


Søknad om kulturstipend (satt opp i den rekkefølge de kom inn):

 • Marte Reitan, Skogn
 • Espen Hammer Berger, Nesset
 • Dagne Aurora Karevoll, Levanger
 • Marius Winje Brustad


Vurdering:

Arbeidsgruppen legger fram innstilling for Driftskomiteen i møtet.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.12.2015 15:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051