Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 09.05.18 - sak 18/18 - Prosjekt om frivilligkontakter ved omsorgsbaser

Ingvild Rønning Radwan - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingvild Rønning Radwan
Arkivref. 2018/9140
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 09.05.18 18/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som politisk representant til ressursgruppe for prosjekt om frivilligkontakter ved omsorgsbaser velges: 

_____________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Seks ansatte fra Levanger kommunes ulike omsorgssenter/tun, samt frivilligkoordinator, avslutter i vår studiet Frivilligkoordinering eldreomsorg i regi Verdighetssenteret. Som en del av studiet jobber frivilligkoordinator med et prosjekt for å bygge en god modell for samarbeid med frivillige. Denne gjelder i første omgang for arbeid i omsorgssenter/tun, men modellen vil også være overførbar til andre virksomheter i kommunen. Arbeidet er i tråd med Levanger kommunes strategier i kommunens planverk og skal skje innenfor de ulike enhetenes rammer.

Utdanning av frivilligkontakter ved det nasjonale Verdighetssenteret er også en strategi i St.Meld.29 «Morgendagens omsorg». 

Vurdering:

Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at Driftskomiteen utnevner en representant i dette prosjektets ressursgruppe, for å forankre arbeidet politisk og ivareta ulike perspektiver.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.05.2018 17:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051