Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 1009.03.16 - sak 7/16 - Cittaslowråd - oppnevning av medlemmer 2016-2017

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2013/6830 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 02.03.16 22/16
Plan- og utviklingskomiteen 09.03.16 18/16
Driftskomiteen 09.03.16 7/16

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.03.2016

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag:

Som politisk valgte representanter til Cittaslowrådet for perioden 2016-2017 velges:

Fra formannskapet oppnevnes: Ingrid Olga Hallan

Driftskomiteen bes oppnevne en politisk representant.

Plan- og utviklingskomiteen bes oppnevne en politisk representant.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som politisk valgte representanter til Cittaslowrådet for perioden 2016-2017 velges:

Fra formannskapet oppnevnes: Ingrid Olga Hallan

Driftskomiteen bes oppnevne en politisk representant.

Plan- og utviklingskomiteen bes oppnevne en politisk representant. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Som politisk valgte representanter til Cittaslowrådet for perioden 2016-2017 velges:

_______________

_______________

_______________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok i sitt møte 30. oktober 2013, sak 82/13, opprettelse av Cittaslowråd i Levanger kommune. Utvalget ble valgt med funksjonstid på 2 år. Det må dermed nå velges medlemmer for perioden 2016-2017.  

Cittaslowrådet består av 3 politisk valgte representanter, 2 fra næringslivet, 2 fra lag og foreninger og 1 fra ungdomsrådet:

Rådmannen vil ved senere anledning legge frem sak angående evaluering av ordningen med cittaslowråd.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 03.03.2016 12:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051