Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 08.06.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: LevaFro
Tid: 13:00 -

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredning Vedtak 
PS 20/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 21/16 Prosjektgruppe kulturell infrastruktur utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 4 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf - forfall
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Silje Augdal Friberg sp medlem ap/sp/krf - forfall
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem ap/sp/krf - forfall
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Magne Nydal krf vara ap/sp/krf x Stig Ove Sommervoll
Guro Skjetne sv vara mdg/sv x Olaug Julie Aasan
Lalia Merethe Inderberg ap vara ap/sp/krf x Hanna Ellisiv Johansen
Rolf Inge Elvbakken ap vara ap/sp/krf x Silje Augdal Friberg

 

Fra administrasjonen møtte: kommunalsjef Jon Ketil Vongraven og kommunalsjef Marit E. Aksnes
 

Orienteringer:

  • Leva Fro VTA-plasser: - Arbeidsutprøving, - Dagsverket v/daglig leder Rune Lyngen
  • Idrettsrådet - orienteringssak v/leder Per-Otto Røyseng
  • Regionalt pilegrimssenter Stiklestad v/leder Heidi K Brimi
  • Samarbeidsutvalg – rapport fra DK sine representanter i SU'ene

 

Spørsmål fra Khalil Obeed, AP:

Hva skal skje med eldre som skal bo i omsorgsboliger når de kommer til en fase i live at de trenger oppfølging/pleie/hjelp døgnerundt?

Basert på svaret skal det stilles flere spørsmål slik at vi til slutt danner oss et fullstendig og helhetlig bilde av den fremtidige situasjon for eldrepolitikken i Levanger.

Jon Ketil Vongraven besvarte spørsmålet.

 

 

PS 20/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.06.2016

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Magne Nydal og Lalia Merethe Inderberg

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Magne Nydal og Lalia Merethe Inderberg

Til toppen av siden

 

PS 21/16 Prosjektgruppe kulturell infrastruktur

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen sin representant i prosjektgruppa for kulturell infrastruktur i Levanger er:

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.06.2016

Forslag i møte:

Framsatt av komitéens leder, Kari Kjerkol: Kari Kjerkol 

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Driftskomiteen sin representant i prosjektgruppa for kulturell infrastruktur i Levanger er:

Kari Johanne Kjerkol, AP 

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 10.06.2016 15:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051