Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 06.12.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: 1045 (kantina 1. etg), Levanger rådhus
Dato: 06.12.17
Tid: 13:00 - 15:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 28/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 29/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 30/17 Priser og stipend 2017 utredning vedtak
PS 31/17 Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg - prioritering av søknader 2017/2018 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf - Forfall 
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Laila Merethe Inderberg ap  varamedlem ap/sp/krf  Kristin Aas 
Ingen vararepr.       - Magne Nydal

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  

    
Orienteringer:

 • HUNT 4 – Levanger som vertskommune v/forsker NTNU - Tommy Aune Rehn  -  presentasjon PDF
     
 • Nødstrøm i kommunale bygninger v/enhet Bygg og eiendom
   
 • Heidi Rygg, tjenesteområdeleder NAV orienterte ang referatsak RS 8/7
   
 • Temaplan driftskomiteen 2018:
  Forslag til temadager og befaringer for 2018 ble drøftet i driftskomiteen. Administrasjonen i samråd med komiteleder utarbeider den endelige planen for 2018. Tema og rekkefølge kan likevel bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon.

Til toppen av siden

 

 

PS 28/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Knut Holmen og Erik Undlien

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Knut Holmen og Erik Undlien
Til toppen av siden

 

 

PS 29/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Orientering i møte:

Heidi Rygg, tjenesteområdeleder NAV orienterte ang referatsak RS 8/7.

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 30/17 Priser og stipend 2017

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Khalil Obeed fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:

Kulturstipend 2017 tildeles: Christine Fagerkind

Begrunnelse:

I sin søknad viser Christine Fagerkind til mastergradsstudiet ved nord universitetet i Levanger, jobben som frilans musikker/vokalist, sangpedagog og dirigent og hva stipendet skal brukes til.

Blant de tre gode søkere finner kulturpriskomiteen, enstemmig, hennes søknad mest relevant og gir konkret forklaring på hvordan stipendet skal hjelp for å få bedre vilkår og inntekt på jobb og i studiet.

Kari Johanne Kjerkol fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:

Frivilligprisen 2017 tildeles: Frol sanitetsforening

Begrunnelse:

Frol sanitetsforening har, i 111 år, drevet med frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår.

Strikkekafe hver onsdag

Frol sanitetsforening har i mange år drevet strikkekafe for asylsøkerkvinner i Levanger. Hver onsdag gjennom hele året kommer 3-4 kvinner fra foreningen til frivilligsentralens lokaler for å skape trivsel og bedre livskvalitet for kvinner i en utfordrende livssituasjon.

Kafeen driver med langt mer enn strikking. Norsk tradisjonell matlaging eller mat fra kvinnenes opprinnelsesland står ofte på programmet, bærturer med påfølgende sylting og turer med kulturelt innslag. Strikkekafeen pakker hvert år julegaver som sendes til Estland og produserer gjennom hele året ulike produkter som gis til Rødkløverhusets julemesse, her inngår også julebakst. Norsk språktrening er i hovedfokus under alle samlingene.

Vi kan nevne flere av Frol sanitetsforenings aktiviteter:

 • Kafe på LBAS 3 tirsdager hver måned
 • Juletrefest, påskefest og hagevert på LBAS
 • Julemesse
 • Arrangement for russen – lov å si nei
 • Kvinnehelsedag
 • Kvinnedag
  – tema: vold mot kvinner
 • Underholdning på sykehuset
 • Torgdag
 • Fastelavensris
 • Tilskudd til fotpleie


Pengene Frol sanitetsforening får inn gjennom frivillig arbeid gir økonomisk støtte til arbeid for kvinner, barn og unge.

Vi mener at innsatsen fra som Frol sanitetsforening bidrar til en bedre hverdag for veldig mange og de fortjener Levanger kommunes frivilligpris.   

Khalil Obeed fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:

Ildsjelpris 2017 tildeles: Jens Kristensen

Begrunnelse:

I over 35 år har Jens Kristensen vist stor engasjement og lagt inn masse arbeid i Førjulsmartnan, Marsimartnan, Fakkeltoget, Sommermartnan, Torgfesten, byens sommerblomster og julegatetenninga. Det er tusenvis av innbyggere i Levanger og i nabokommuner som deltar i og gleder seg til sånne arrangementer, som er som er kjennetegn til Levanger. Det er viktig å vise at vi setter pris på folk som frivillig sprer glede og aktivt gjør det mulig å gjennomføre kulturelle tilbud, som er unikt for Levanger, for alle i kommunen.

Kari Johanne Kjerkol fremmet på vegne av arbeidsgruppa følgende forslag til vedtak:

Kulturpris 2017 tildeles: Levanger Musikkforening

Begrunnelse:

Levanger Musikkforening ble stiftet i 1892 og har i 125 år gledet mange med sin musikk.

Korpset har i «alle» år stilt opp med musikk på merkedager som 1. og 17. mai, Marsimartnan, kulturuka og utallige andre arrangement. Korpset har gjennom årene holdt mange konserter til glede for befolkningen. Levanger Musikkforening har således vært en betydelig kulturfaktor i Levanger. Levanger Musikkforening har, sammen med andre, arrangert den tradisjonsrike førjulskonserten i Levanger kirke, en konsert svært mange har satt stor pris på.

Levanger Musikkforening har arbeidet for samarbeid og fellesskap med andre korps i kommunen gjennom sitt initiativ til prosjektet «Janitsjar til tusen». Dette samarbeidet er senere videreført av Korpsforum i Levanger og det har betydd mye for rekrutteringen til korpsmusikken i Levanger.

For sin store og markante innsats på kulturfronten mener vi at Levanger Musikkforening fortjener Levanger kommunes kulturpris for 2017.

Avstemning:

Kulturstipend: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Frivilligpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Ildsjelpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

Kulturpris: Gruppas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 • Kulturstipend: Christine Fagerkind
 • Frivilligpris: Frol sanitetsforening
 • Ildsjelpris: Jens Kristensen
 • Kulturpris: Levanger Musikkforening
  Til toppen av siden

 

 

PS 31/17 Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg - prioritering av søknader 2017/2018

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 06.12.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering av spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2017/2018:

Ordinære idrettsanlegg:

1)     Levanger judoklubb - rehabilitering av gamle Frol vgs til judohall (gjentatt)

2)     Sportsklubben Nessegutten - asfaltert turveg Nesseguttbanen (gjentatt)

3)     Levanger kommune - Skateanlegg Stadionparken (fornyet)

4)     Levanger kommune - Friplassen Frol barneskole (fornyet)

5)     Levanger kommune - Lysanlegg Stadionparken (fornyet)

6)     Levanger kommune - Minivelodrom (fornyet)

7)     Levanger kommune - Skateanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8)     IL Sverre - 11er kunstgressbane Elberg stadion (fornyet)

9)     Levanger kommune - 7er kunstgressbane Frol barneskole (fornyet)

10)  Levanger kommune - Rehabilitering av Skognhallen (fornyet)

11)  Levanger judoklubb - Klubbhus judohall (fornyet)

12)  Ekne IL - rehabilitering av klubbhus Ekne stadion (fornyet)

13)  Levanger kommune - Turveg Levanger stadion (ny)

14)  Levanger fritidspark AS - Kunstgressbane for toppfotball med vannings- og undervarmeanlegg (fornyet)

15)  Levanger kommune - Flytebrygge Levanger bystrand, Moan (ny)

16)  Innherred kajakklubb - Båthus for kajakk, Sjøbadet småbåthavn (ny)

17)  Levanger kommune - Flytebrygge Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

18)  Levanger jeger- og fiskerlag - Bane for løpende villsvin (fornyet)

19)  Levanger kommune - Sanitæranlegg Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

20)  Levanger kommune - Sandvolleyballbaner Levanger stadion (ny)

21)  Levanger fritidspark AS - Rehabilitering lys friidrettsbane Levanger stadion (ny)

22)  Levanger Sportsskytterlag - Rehabilitering av elektroniske skyteskiver Torsbustaden sportsskytteranlegg (ny)


Nærmiljøanlegg:

1)     Levanger kommune - Aktivitetsområde for basketball Levanger u-skole (fornyet)

2)     Levanger kommune - Kunstgress flerbruksareal Levanger u-skole (fornyet)

3)     Levanger kommune - Område for klatring og turning Frol barneskole (fornyet)

4)     Levanger kommune - Staupshaugen trimtrapp (fornyet)

5)     Levanger kommune - Bordtennis, basket og armgang Frol barneskole (fornyet)

6)     Levanger kommune - Skateområde Frol barneskole (fornyet)

7)     Levanger kommune - Utendørs turneanlegg Levanger u-skole (fornyet)

8)     Levanger kommune - Aktivitetsløype Kjønstadmarka 2 (fornyet)

9)     Levanger kommune - Sti Staup helsehus (fornyet)

10)  Levanger kommune - Utendørs treningsapparat Staup helsehus (fornyet)

11)  Levanger kommune - BMX/trick/ferdighetsløype Levanger u-skole (fornyet)

12)  Levanger kommune - Trimpark Levanger u-skole (fornyet)

13)  Levanger kommune - Hinderløype Levanger u-skole (fornyet)

14)  Levanger kommune - 5er kunstgressbane Levanger u-skole (fornyet)

15)  Levanger kommune - BMX-bane Fossingtrøa (fornyet)

16)  Levanger kommune - Ballbinge Kjønstadmarka 2 (fornyet)

17)  Levanger kommune - Grusbane Kjønstadmarka 2 (fornyet)

18)  Levanger kommune - Lysanlegg nærmiljøanlegg Kjønstadmarka 2 (fornyet)

19)  Levanger kommune - Basketball Nesheim skole (fornyet)

20)  Levanger kommune - Bordtennis Nesheim skole (fornyet)

21)  Levanger kommune - Tursti Tinnbuen friluftslivsområde (ny)

22)  Holåsen - Holåsen trimtrapp (ny)

23)  Levanger kommune - Basketballbane Ytterøy barne- og u-skole (ny)

24)  Levanger kommune - Bordtennis Ytterøy barne- og u-skole (ny)

25)  OK Skøynar - Holåsen nærmiljøkart (ny)

26)  Levanger kommune - Hinderløype Ytterøy barne- og u-skole (ny)

27)  Levanger kommune - Pumptrack Ytterøy barne- og u-skole (ny)

 Levanger kommune - Skateområde Ytterøy barne- og u-skole (ny)
Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 04.06.2018 10:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051