Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 05.12.18 - sak 39/18 - Ordensreglement for grunnskolen i Levanger

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2018/13061
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 05.12.18 39/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Ordensreglement gjeldende for elever i kommunale skoler fra 1.-10.trinn, på skoleveien, i skoletiden, på SFO og ved alle arrangementer i regi av skolen, vedtas, og gjelder fra 01.01.19. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunen skal vedta ordensreglement for grunnskolen jfr. opplæringsloven §2-9. Ordensreglementet gjelder som forskrift til gjeldende lovverk (forvaltningsloven og opplæringsloven), og skal gjelde for alle offentlige grunnskoler i kommunen. Gjeldende forskrift om ordensreglement ble vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14.

Endringer i opplæringslovens kapittel 9a (Elevenes skolemiljø) har utløst behov for og grunn til å revidere gjeldende forskrift til ordensreglement for at dette skal harmonere med endringen i kapittel 9a.  

Vedlegg:

1

Ordensreglement for grunnskolen i Levanger PDF (korrigert versjon 05.12.18)

2

Høringsuttalelser PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det framlagte forslag til nytt ordensreglement representerer en forenkling i forhold til gjeldende ordensreglement, men skal ivareta viktige prinsipielle verdier, forventninger og regler som gjelder for alle. Ordensreglementet skal suppleres av skolenes egne trivselsregler/atferdsregler.  

Forslaget gjelder også for SFO, med unntak av punktene 8 og 10 (d,e,f,g,og i). SFO er organisatorisk en del av skolen, men for elevene er dette fritid. Reglene for atferd gjelder, men sanksjonene i pkt 8 og 10 er ikke relevante.

Forslaget til ordensreglement er elektronisk med lenker til lovverk og prosedyrer som omtales. Punkt 5 i ordensreglementet er sjekket ut med jurist hos Fylkesmannen i Trøndelag. Dette punktet ble det flere innspill på i høringen, og det var nødvendig å få en juridisk vurdering på det. Juristens vurdering er at punktet kan stå slik det er.

Forslag til endring av forskriften om ordensreglementet for grunnskolene i Levanger ble sendt skolene ved FAU/SU og SMU. Høringsfrist var 31.oktober

Høringsinnspill kom fra Su ved Frol, Ytterøy, Ekne, Skogn b.u, Halsan og fra lærere ved Halsan. Innspillene fra høringene ble gjennomgått i rektormøte 12.november og vedlagte forslag til ordensreglement er etter revideringer i møtet. 

Vurdering:

Forslag til nytt ordensreglement som legges fram for Driftskomiteen representerer en vesentlig forenkling i forhold til gjeldende ordensreglement, som består av mange regler for orden og oppførsel. Bakgrunnen for forenklingen er at dette reglementet skal gjelde for alle skoler, mens den enkelte skole og SFO kan supplere med egne «trivselsregler» som gjelder for dem.

Til toppen av siden





Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 05.12.2018 16:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051