Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 05.12.18 - sak 38/18 - Nye vegnavn i Djupvika hyttefelt, Åsenfjord

Ingrid Okkenhaug Bævre - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre
Arkivref. 2018/5578
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 05.12.18 38/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende vegnavn for nye adkomstveger i Djupvika hyttefelt vedtas i medhold av lov om stedsnavn § 5:

  • Bjørnstien
  • Utsikten
  • Meviktoppen
  • Sørvikvegen
  • Bjørnfjæra
  • Sveplassen
  • Jørgen Broholms veg

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Tiltakshaver for reguleringsplan Djupvika hyttefelt foreslo vegnavnene Bjørnstien, Utsikten, Meviktoppen, Sørvikvegen, Bjørnfjæra, Sveplassen og Vestvegen. Navneforslagene har vært på høring til Stedsnavntjenesten i Midt-Norge (Språkrådet), Statens Kartverk og Åsen Museum og Historielag, jfr. Stedsnavnloven § 6. Grunneiere i Djupvika har fått kopi av høringsbrevet, datert 20.07.2018. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • 3 stk. høringsuttalelser 

 
Saksopplysninger:

Sammendrag

Hyttefeltet Djupvika i Åsenfjorden er under utvikling. Navnene som ble sendt på høring var «Bjørnstien», «Utsikten», «Meviktoppen», «Sørvikvegen», «Bjørnfjæra», «Sveplassen» og «Vestvegen».

Figur 1: Kart over Djupvika hyttefelt, med nye vegnavn. Det opprinnelige navneforslaget «Vestvegen» er her endret til «Jørgen Broholms veg» - klikk for større kart

Figur 1: Kart over Djupvika hyttefelt, med nye vegnavn. Det opprinnelige navneforslaget «Vestvegen» er her endret til «Jørgen Broholms veg».

Høring

Saken ble sendt på høring 20.07.18-23.09.18.


Språkrådet, 06.08.2018

Ingen av navnene er registrert i herredsregisteret, de ser heller ikke ut til å være registrert i bygdeboka. Skrivemåtene er greie. Navneforslagene tilrås.


Kartverket, 07.08.2018

Ingen innvendinger til de foreslåtte navna. Kommunen bes melde inn adressenavna med adressekoder fra matrikkelen for registrering i Sentralt Stedsnavnregister.


Åsen Museum og Historielag, 22.08.2018

Vi støtter mange av forslagene. Særlig Meviktoppen, Sørvikvegen og Sveplassen er navn med historiske røtter. Vestvegen, Bjørnstien, Utsikten og Bjørnfjæra er ikke navn som ble nevnt under navneinnsamling i området (opplysninger til Åsen bygdekvinnelag fra Bjørn Broholm). Åsen Museum og Historielag foreslår at Jørgen Broholm, tidligere eier av Djupvika, kan kalles opp i et av vegnavnene. I hans tid ble det bygd veg til eiendommen, og gårdsdrifta ble videreutviklet.

Kommentar: Tiltakshaver er positiv til at Jørgen Broholm kalles opp i et av vegnavnene og det ble foreslått å bytte ut navnet «Vestvegen» med «Jørgen Broholms veg». Forslag om navneendring ble sendt til Språkrådet og Kartverket, og de hadde ingen innvendinger til endringen.


Endring etter høring:

Vegnavnet «Vestvegen» er endret til «Jørgen Broholms veg».

Vurdering:

Tiltakhaver, Språkrådet og Kartverket er positive til at navneforslaget «Vestvegen» endres til «Jørgen Broholms veg», som er et navn med historiske røtter til området.

Konklusjon:

Rådmannen tilrår at vegnavnene «Bjørnstien», «Utsikten», «Meviktoppen», «Sørvikvegen», «Bjørnfjæra», «Sveplassen» og «Jørgen Broholms veg» vedtas.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 05.12.2018 16:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051