Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 22.04.15 - sak 17/15 - Navn på nybrua mellom Fagerstrand og Sjetéen

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2015/1252 - /L32
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 22.04.15 17/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Navn på den nye brua mellom Fagerstrand og Sjetéen gis navnet Snekkarberget bru. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Sak nr. F-17/2015 av den 11.03.2015.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forslag datert den:


Saksopplysninger:

I formannskapets møte den 11.03.2015 under sak PS 17/15, referatsaker, ble følgende vedtatt :

« RS 10/15 Sak til formannskapet – navn på nybrua mellom Snekkerberget og Sjetéen, Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo, legges frem for driftskomiteen til behandling»

Ovennevnte forslag på navnet Snekkerberget, fremsatt av Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo, er begrunnet med at dette er et historisk navn som står på alle kart over området og av den grunn bør bevares.

Anna Hjulstad med flere har i mail mottatt den 15.03.2015 foreslått at den nye brua kalles Jetébuen og da uten en nærmere begrunnelse. Randi Sundal Kvaløy har i forsendelse mottatt den 09.04.2015 foreslått at brua gis navnet Moan bru eller Fagervegen bru.

Enhet for kommunalteknikk har brukt betegnelsen Snekkarberget bru i plan og byggeprosessen. Dette i samsvar med det mest vanlige talemål i Levanger. 

Vurdering:

Rådmannen vil etter en totalvurdering slutte seg til forslaget fra enhet for kommunalteknikk og tilrår at nybrua gis navnet Snekkarberget bru. På nyere kart, som f.eks Google sin kartløsning er betegnelsen i dag Snekkarberget.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 04.05.2015 11:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051