Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 22.04.15 - sak 15/15 - Kulturuka i Levanger

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2015/2123
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 22.04.15 15/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Driftskomiteen slutter seg til forslaget om mål og organisering av Kulturuka i Levanger og mandat for kulturukekomiteen.
 2. Rådmannen inngår samarbeidsavtale med Levanger frivilligsentral og Levanger Næringsforum for en bedre forankring av kulturuka hos kommunen, frivilligheten og næringslivet.
 3. Driftskomiteen oppnevner en representant til årets kulturukekomite nå.
 4. Driftskomiteen oppnevner en ny representant for de neste to år til kulturukekomiteen på det første møtet etter valget høsten 2015.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune, Levanger Frivilligsentral og Levanger Næringsforum PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Historikk

Kulturuka i Levanger ble arrangert første gang i 1987 etter initiativ av frivillige enkeltpersoner, lag og foreninger. I 1990 vedtok Hovedutvalg for kultur i Levanger at de ønsket å engasjere seg og valgte sine representanter til Kulturukekomiteen.

I forbindelse med oppstart av den moderne Marsimartnan ble Kulturuka i 1991 flyttet fra mai måned til martnasuka. Dette varte fram til 1997, hvor et enstemmig Levanger Musikkråd ønsket å flytte Kulturuka tilbake til overgangen mai/juni. Den har siden vært avholdt i mai eller juni, men har ikke hatt en klart tidfestet avvikling. 

Kulturuka har siden 1990-tallet vært forankret i kulturenheten, men oppdraget med å koordinere uka har i flere perioder vært lagt til frivilligheten. Kulturukekomiteen har siden 1990 bestått av representanter fra både kommune og frivillighet. I 2014 så kulturenheten seg nødt til å avlyse Kulturuka pga store nedskjæringer og bortfall av stillingen som koordinerte arrangementet. En gruppe personer fra frivilligheten og næringslivet tok da over ansvaret for å arrangere Kulturuka 2014. Dette ble svært vellykket, men gruppa ønsket ikke å påta seg hele ansvaret flere år. De så et klart behov for en forankring i kommunen, samt at det er en person som kan koordinere og være pådriver innenfor sin arbeidstid.

Kulturenheten har i 2015 igangsatt et prosjekt for å styrke Levanger Frivilligsentral. Prosjektstillingen som er lagt til frivilligsentralen skal koordinere flere sentrale aktiviteter der det er involvert frivillige lag og foreninger, deriblant koordinering Kulturuka.

Kulturenheten har i samråd med årets kulturukekomité utarbeidet mål for kulturuka, et forslag til organiseringen av arbeidet og et mandat for kulturukekomitéen. Samtidig er det laget utkast til en samarbeidsavtale med Levanger Frivilligsentral og med Levanger Næringsforum om organisering og gjennomføring av Kulturuka i Levanger. Begge organisasjonene har vært positive til en slik avtale. Forslag til samarbeidsavtale er lagt ved saken.

Forslag til mål, organisering og mandat:

KULTURUKA I LEVANGER

Hovedmål:

Kulturuka skal bidra til fellesskap og identitetsfølelse i kommunen.

Delmål:

 • Kulturuka skal skape aktivitet og bidra til at mange besøker Levanger denne uka
 • Kulturuka skal bidra til at flere opplever og deltar i kulturaktiviteter
 • Kulturuka skal synliggjøre det frivillige kulturlivet i kommunen


Organisering

Kulturuka eies av Levanger kommune, og arrangeres i samarbeid med næringslivet i kommunen og frivilligheten. Det inngås en samarbeidsavtale mellom Levanger kommune, Levanger frivilligsentral og Levanger Næringsforum. 

Det etableres en kulturukekomité som skal ha representanter fra kommunen, næringslivet og frivilligheten. For å sikre kontinuitet i komiteen må halve gruppa velges for 2 år.

Kulturuka skal arrangeres den andre uka i juni hvert år og evalueres umiddelbart etterpå. Ny komite for påfølgende år nedsettes før 1. oktober. 

Levanger kommune skal:

 • ha hovedansvar for gjennomføring av kulturuka og enhet kultur skal ta initiativ til å nedsette en komite hvert år før 1. oktober
 • koordinere arbeidet med kulturuka enten ved å bruke eget personell eller  gjennom å bestille oppdraget hos f.eks. Levanger Frivilligsentral
 • oppnevne to representanter til kulturukekomiteen, en fra administrasjonen og en valgt av driftskomiteen. Disse oppnevnes for to år av gangen, og overlapper et år.
 • bidra til markedsføring


Levanger frivilligsentral skal:

 • bidra til at kulturukekomiteen har to representanter fra frivillige lag og foreninger før 1. oktober. Disse oppnevnes for to år av gangen, og overlapper et år.
 • invitere og motivere lag og foreninger til å delta
 • bidra til markedsføring


Levanger Næringsforum skal:

 • bidra til at kulturukekomiteen har to representanter fra næringslivet før 1. oktober. Disse oppnevnes for to år av gangen, og overlapper et år.
 • invitere og motivere næringslivet til å samarbeide om arrangement i Kulturuka
 • bidra til markedsføring


Mandat for kulturukekomiteen

Kulturukekomiteen skal ha ansvar for planlegging og gjennomføring av Kulturuka gjennom:

 • å invitere og motivere lag og foreninger, private og offentlige aktører, samt næringslivet i kommunen til å delta med/samarbeide om arrangement i Levanger kommune i den aktuelle perioden.
 • å ta ansvar for program, samlet markedsføring og felles annonsering for de arrangement som skal inngå som del av Kulturuka.
 • å bistå alle som skal ha arrangement under kulturuka med råd og innspill. 


Kulturukekomiteen skal ikke ha arrangementsansvar for de enkelte arrangement. 

Vurdering:

Kulturuka er et viktig arrangement for Levanger kommune, og er med på å bidra til fellesskap og identitetsfølelse i kommunen. De siste årenes kulturuke har vært svært godt besøkt, men for at kulturuka skal vokse og bli større er det også viktig å ha en forutsigbarthet når det gjelder tidspunktet for kulturuka.

Det er nødvendig å forankre kulturuka godt både administrativt og politisk i Levanger kommune, men også hos frivilligheten og næringslivet. En samarbeidsavtale med Levanger frivilligsentral og Levanger Næringsforum vil bidra til dette. At Driftskomiteen oppnevner en representant til kulturukekomiteen vi bidra til en tydelig forankring av arrangementet også blant de folkevalgte. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.10.2015 12:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051