Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 20.08.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: 1119, Levanger Rådhus
Dato: 20.08.14
Tid: 13:00 - 14:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 23/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 24/14 Kommunedelplan "Mestring for alle" - en strategiplan for utvikling av helse og omsorgstilbudet i Levanger kommune. Høringsutkast utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Per Anker Johansen ap leder ap/sp/krf x  
Wenche W. Sundal ap nestleder ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Fatima Hot ap medlem ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem ap/sp/krf x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem ap/sp/krf x  
Audun Brenne h medlem h/v/sv x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem h/v/sv x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem h/v/sv x  
Asgeir Persøy frp medlem frp x  


Fra adminsitrasjonen møtte:

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Lisa Ekmann prosjektleder  

 

Orienteringer/informasjon:


Drøfting:

Forslag til temadager og befaringer for 2014/2015 (oppdatert etter møtet) ble drøftet i driftskomiteen. Planen tas til orientering. Tema og rekkefølge kan bli endret i samråd med komiteleder og administrasjon. 

I tillegg ønskes følgende tema/saker/befaringer tatt inn i planen:

  • Kommunedelplan kultur
  • Innvandrerråd
  • Kulturskolen, rapport ang virksomheten (årsrapport)
  • Temaplanens «andre tema» skal tas inn i planen som orienteringer i høstens møter.
  • Løpende muntlig orientering angående områder som er i endring/omstilling.

 

 

PS 23/14 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Forslag i møte:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Hanne Ihler Toldnes og Audun Brenne

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For godkjenning/signering av protokoll velges: Hanne Ihler Toldnes og Audun Brenne

 

 

PS 24/14 Kommunedelplan "Mestring for alle" - en strategiplan for utvikling av helse og omsorgstilbudet i Levanger kommune. Høringsutkast

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 20.08.2014

Orientering i møte:


Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Driftskomiteen tar planen til orientering og legger planen ut til offentlig ettersyn, i henhold til §11.4 i plan- og bygningsloven.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 02.09.2014 09:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051