Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 19.10.11 - sak 18/11 - Driftskomiteen's valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. - oppnevning av valgnemnd

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2011/8177
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 19.10.11 18/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i driftskomiteen.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd:

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Driftskomiteen skal foreta valg av medlemmer til følgende utvalg, råd og nemnder:

 • ekne gymsal og grendehus 
 • evakuerings- og tilflyttingsnemnd
 • halltun samfunnshus – medlem i styret  
 • ika-trøndelag  (arkiv) 
 • interkommunalt fjellområde  
 • krigsminnesmerket ved fættenfjorden i åsen  
 • kulturpriskomiteen (driftskomiteens egen underkomite)
 • kulturskolen i levanger  
 • levanger museum – representantskapet  
 • levanger museum – styret  
 • ronglan samfunnshus – medlem i styret  
 • samarbeidsutvalg barnehager  
 • samarbeidsutvalg i pleie- og omsorg  
 • samarbeidsutvalg skoler
 • skogn museumslag, tilsynsnemnda for herrestua, skogn og tilsynsnemnda for skogn bygdemuseum  
 • skognhallen (kommunens representant)  
 • stiftelsen skallstuggu – medlem styret   
 • stiftelsen skallstuggu – utsendinger årsmøtet   
 • stiftelsen studentboliger levanger   
 • tilsynsnemnda for friluftsområdet falstadberget  
 • ytterøy samfunnshus


For at valgene i driftskomiteen skal kunne gjennomføres effektivt er det nødvendig at de er foreberedt av en arbeidsgruppe som kan fungere som valgnemnd.

Vurdering:
Rådmannen vil foreslå at det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra driftskomiteen, som skal utgjøre valgnemnd i forbindelse med valg av andre råd, nemnder utvalg m.m. Valgnemndas innstilling bør kunne legges fram til behandling i driftskomiteens møte den 16. november 2011.

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 19.10.2011 20:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051